Gyülekezetépítési gyakorlat I

A kurzus célja a lelkipásztori szolgálatra készülő hallgatók ismeret-alkalmazási (homiletikai, katekétikai, liturgikai és csoportdinamikai) készségének számbavétele és finomítása, valamint ekkléziasztikai érzékenységének fejlesztése.

A hallgatók szervezett és irányított gyülekezetépítési gyakorlaton vesznek részt. Ezt egy kis falusi gyülekezetben (Inaktelkén) végezzük. A gyakorlatok négyes csoportokban történnek. A gyakorlatok előkészítését és kiértékelését kisebb csoportokban (4 hallgató) végezzük. A hét-fordulós minitervek (péntek-vasárnap) bemutatására és megbeszélésére az egész évfolyam közösségében (is) sor kerül.

Az alkalmakat átölelő téma, az inaktelki ekkléziasztikai sajátosságoknak megfelelően adott. A terveket a csoportok állatják össze. A közös készülést az Intézetben a gyakorlat időpontja előtt egy héttel kezdjük el.

A gyülekezetépítés gyakorlati alkalmai:
1. Péntek este: körzeti bibliaórák (négy helyen)
2. Szombat délelőtt: a gyülekezetépítési terv helyszíni megbeszélése
3. Szombat délután: vallásórák
4. Szombat este: hét-záró áhítat
5. Szombat este: ifjúsági bibliaóra
6. Vasárnap délelőtt: (11 órától) istentisztelet utó-beszélgetéssel és körzeti ebéddel
7. Vasárnap délután: (3 órakor) vasárnapi iskola
8. Vasárnap délután: (4 órától) tanító istentisztelet

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képesítést nyer a gyülekezeti gyakorlat végzésére.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

  • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 2)
  • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 28)

Szorgalmi idő

  • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
  • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 10 óra/szemeszter.
  • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
  • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
  • Szorgalmi idő összesen: 20 óra/szemeszter.
  • Összesen: 48 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A bibliaórai vázlatokat, lecketerveket, igehirdetéseket, istentiszteleti rendeket kidolgozott és elektronikus formában előre (csütörtökre) el kell egymásnak küldeni! Ez is része lesz a minősítésnek. A helyszínen, a szolgálatok után, lehetőség szerint már sorra kerül az un. reflexiós megbeszélésre. A végleges kiértékelésre, tanmeneti keretek közt, a gyakorlatról való visszatérés után, az Intézetben kerül sor.