Homiletika gyakorlat V

A homiletikai gyakorlat óráknak a célkitűzése az, hogy a hallgatók a megszerzett elméleti tudást gyakorlatba is tudják ültetni. Az adott félév tematikájának körbejárása után, a hallgatók imákat és prédikációkat írnak, és azt a kollégák és a tanár jelenlétében előadják. A hallgatók és a tanár a prédikációkról véleményt alkotnak, azokat közösen kiértékelik.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A keresztelés, valamint az ifjúsági istentisztelet homiletikai kérdéseinek a megismerése, keresztelési ágenda, illetve ifjúsági istentiszteletre szóló prédikáció írása és elmondása. A hallgatók megismerik a keresztelés és az ifjúsági istentisztelet hitelvi és liturgiai hátterét, keresztelési beszédeket és ifjúsági prédikációkat olvasnak, gyakorlatként pedig résztvesznek a LángÓl ifjúsági istentiszteleteken.

Óraszerkezet

 1. A keresztelés homiletikája 1

  Olvasmány:

  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből, 19-38 (20)
 2. A keresztelés homiletikája 2

  Olvasmány:

  • Ablonczy Dániel: Hirdesd az Igét - Igehirdetők kézikönyve, 197-202 (6)
  • Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez, 102-117 (16)
 3. Az ifjúsági istentisztelet 1

  Olvasmány:

  • Koppándi Botond Péter: Az ifjúsági istentisztelet és a benne rejlő lehetőségek
 4. Az ifjúsági istentisztelet 2

  Olvasmány:

  • Arnason, Wayne: Worship that Works. Theory and Practice for Unitarian Universalists, 1-368 (368)
 5. Prédikálás 1. hét

 6. Prédikálás 2. hét

 7. Prédikálás 3. hét

 8. Prédikálás 4. hét

 9. Prédikálás 5. hét

 10. Prédikálás 6. hét

 11. Prédikálás 6. hét

 12. Prédikálás 7. hét

 13. Prédikálás 8. hét

 14. Prédikálás 9. hét

 15. Prédikálás 10. hét

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 3 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 3)
 • 42 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 42)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 18 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 6 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 26 óra/szemeszter.
 • Összesen: 68 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók prédikációkat írnak, és azokat hallgatóság előtt elmondják.