Homiletika gyakorlat VI

A homiletikai gyakorlat óráknak a célkitűzése az, hogy a hallgatók a megszerzett elméleti tudást gyakorlatba is tudják ültetni. Az adott félév tematikájának körbejárása után, a hallgatók imákat és prédikációkat írnak, és azt a kollégák és a tanár jelenlétében előadják. A hallgatók és a tanár a prédikációkról véleményt alkotnak, azokat közösen kiértékelik.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A pünkösd homiletikája, valamint a konfirmációs istentiszteletek homiletikumának az ismerete, beszédek írása a tanult prédkációíró módszerek felhasználásával, és azoknak a hallgatóság előtt való előadása. A hallgatók megtanulják a prédikáció kiértékelésének szempontjait, és azokat véleménynyilvánításukkal gyakorolják.

Óraszerkezet

 1. Pünkösd homiletikája 1

  Olvasmány:

  • Gellérd Imre: Négyszáz év unitárius prédikációirodalma
 2. A konfirmációs istentisztelet

  Olvasmány:

  • Gellérd Imre: Esszék a gyakorlati teológia tárgyköréből, 51-69 (19)
 3. A konfirmáció pasztorálpszichológiai kérdései

  Olvasmány:

  • Hézser Gábor: Pasztorálpszichológiai szempontok az istentisztelet útkereséséhez, 118-159 (42)
 4. Pünkösd homiletikája 2

  Olvasmány:

  • Leeuwen, Marius van: Ünnepről ünnepre. A keresztyén ünnepek története és lényege, 95-120 (26)
 5. Prédikálás 1. hét

 6. Prédikálás 2. hét

 7. Prédikálás 3. hét

 8. Prédikálás 4. hét

 9. Prédikálás 5. hét

 10. Prédikálás 6. hét

 11. Prédikálás 6. hét

 12. Prédikálás 7. hét

 13. Prédikálás 8. hét

 14. Prédikálás 9. hét

 15. Prédikálás 10. hét

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 3 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 3)
 • 42 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 42)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 18 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 2 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 6 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 26 óra/szemeszter.
 • Összesen: 68 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatók prédikációkat írnak, és azokat hallgatóság előtt elmondják.