Missziológia I

A tárgy témája a kortárs teológiai párbeszéd határtudományának, a missziológiának teológiai és gyakorlati vizsgálata, megértése és elsajátítása. A hallgató egyfelől megismerkedik a missziológia fogalmával (a kérügma, koinónia és diakónia hármas egységében), valamint a missziológiára való teológiai, és a teológiára való missziológiai rálátassal és tárgyszerű reflektálással. Másfelől, a hallgató gyakorlati szempontból betekintést nyer a misszió és egyház kapcsolatának és a misszió egyházi gyakorlatának legfontosabb kérdéseibe.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató képes a misszió fogalmának tisztázására és átlátja mind az evangélium/evangelizálás és a misszió egymáshoz való viszonyát, mind pedig a misszió és egyház, a misszió és teológia kapcsolatát. Képes lesz az evangelizáció, koinónia es diakónia együttesében értelmezett misszió fogalmának meghatározására, a különbségek tisztázására, valamint a missio Dei trinitárius értelmezésére. Elsajátítja a missziológia terén létrejött paradigmaváltások lényegét és azokra reflektálni tud az Isten országa üdvtörténeti értelmezésének beágyazásában, valamint a kontextualizációs missziói modellek érttékelésében.

Általános kompetenciák

A kurzus elősegíti a hallgató eligazodását a missziói modellek között. A misszió inkarnációs modelljére reflektálni képes és összefüggésbe tudja hozni saját önreflexív életmódjával, valamint a gyülekezeti igehirdetés és lelkigondozás, valamint a gyülekezetvezetés lelkipásztori szolgálatában mindezeket hasznosítani képes. Eligazítást és támpontokat nyer az evangélizáció, a diakónia és a koinónia gyülekezeti gyakorlatához. Megérti a lelkipásztori identitás és életvezetés missziói spiritualitását és alkalmazni tudja a rábízott gyülekezetben.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

  • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
  • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

  • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 40 óra/szemeszter.
  • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 40 óra/szemeszter.
  • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 40 óra/szemeszter.
  • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
  • Szorgalmi idő összesen: 120 óra/szemeszter.
  • Összesen: 148 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A szóbeli vizsgán minden hallgató tételt húz egy előre elkészített tételsorból, mindegyik tétel egy elméleti témát tartalmaz.