Homiletikai egzegézis

A szeminárium célja, hogy a hallgató értse az istentisztelet előkészítésének minden egyes elemét, a megszerzett exegetikai, homiletikai, hermeneutikai és retorikai ismereteit alkalmazva megoldja az elemekhez rendelt feladatot, átlássa és elsajátítsa egy istentisztelet előkészítésének a rendjét; reflektáljon az előkészületre és annak kiértékelésére.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A teológiai hallgató kiműveli és megerősíti azokat a képességeket, amelyek szükségesek az igehirdetés küldetésének teljesítéséhez, egy bibliai szöveg alapján szakszerűen megszerkesztett szöveg (prédikáció) megalapozásához, megszerkesztéséhez és kidolgozásához, illetve a liturgusi szerep szakszerű betöltéséhez.

Általános kompetenciák

A teológiai hallgató kiműveli és megerősíti azon képességét, hogy megszerkesszen és kidolgozzon egyöntetű beszédet és azt hitelesen elmondja.

Óraszerkezet

 1. A szeminárium céljának bemutatása és megbeszélése; a hallgatók témáinak meghatározása

 2. Személyes konzultáció a szaktanárral

  A konzultáció megszervezése: az egyes hallgató önkéntesen jelentkezik, a csoport pedig elkészíti a beosztást. Az évfolyam-felelős hallgató megküldi a beosztást a szaktanárnak. A beküldés határideje: az első megbeszélést követő hét (7) nap.
  A konzultáció időpontja: A feladat-megbeszélés utáni második óra, az órarendben feltüntetett időpontban
  A konzultáció menete: A hallgató a konzultáció előtt három (3) tanítási nappal megküldi a kérdéseit írásban (e-mailben) a vezető tanárnak, amelyek a konzultáció alapját szolgálják.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 25 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 2 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 47 óra/szemeszter.
 • Összesen: 75 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A vezető szaktanár elfogadja és értékeli az írásos előkészületet (szemináriumi dolgozatot). Az elfogadás feltétele, hogy a dolgozat tartalmazza az előkészület minden elemét és az ahhoz csatolt feladat szakmailag kielégítő megoldását. Az értékelés alapját az egyes feladatok megoldásának minősége, valamint azok integráltsági foka (a dolgozat koherenciája) képezi.