A családok lelkigondozása

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatót a rendszerszemléletbe és a kontextuális szemléletbe. A hallgató elsajátítja ezek alapelveit, gondolatrendszerét és nyelvezetét és azok alkalmazását a pojmenikai elméletalkotásban. Ezeknek az ismereteknek az elsajátítása képesíti őt arra, hogy alkalmazza ezeket az elméleteket bonyolult kapcsolati helyzetekben és hogy reflektáljon a családoknak és a családtaoknak nyújtott lelkigondozói segítésről.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A teológiai hallgató elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek szükségesek a családok és családtagok hatékony lelkigondozásához.

Általános kompetenciák

A teológiai hallgató megismeri azokat a törvényszerűségeket, amelyek befolyásolják a családi életet, és azokat az alapvető idítékokat, amelyek meghatározzák az egyén saját magára és másokra néző cselekvéseit.

Óraszerkezet

 1. A kapcsolati valóság értelmezése

  Az előadás bemutatja azt a négy dimenziót, amely segítségével Böszörményi-Nagy Iván és Barbara Krasner leírták a kapcsolati valóságot, felmutatja a közöttük fennálló összefüggéseket és elmagyarázza, hogy hogyan segítenek ezek a dimenziók az emberi lét valóságának megértésében és értelmezésében.

  Olvasmány:

  • Böszörményi-Nagy Iván, Barbara R. Krasner: Kapcsolatok kiegyensúlyozásának dialógusa, 57-80 (24)
  • Michielsen, May, Mullingen, Wim van, Hermken, Leen: Összetartozásban. A kontextuális segítésről, 197-203 (7)
  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 24-33 (10)
 2. Bevezetés s rendszerszemléletbe

  Az előadás bemutatja a rendszerszemlélet alapelemeit és annak legjellegzetesebb fogalmait (homeosztázis, autopoézis, stb.)-

  Olvasmány:

  • Engemann, Wilfried: Handbuch der Seelsorge. Grundlagen und Profile , 292-307 (16)
  • Friedman, Edwin H.: Nemzedékről nemzedékre, 25-54 (30)
  • Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, 62-75 (14)
 3. A család a rendszerszemlélet szemszögéből

  Az előadás tárgyalja a családeszme és a családi folyamatok alapfogalmait, illetve azok jelentőségét a lelkigondozásban: azonosított páciens, érzelmi differenciáció, érzelmi háromszög, érzelmi távolság, veszteség és annak behelyettesítése, fájdalom és felelősség, titkok és rendszerek, családi pozíció.

  Olvasmány:

  • Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, 56-62 (7)
  • Friedman, Edwin H.: Nemzedékről nemzedékre, 55-80 (26)
 4. Rendszerszemléletű megelőző lelkigondozás

  Az előadás bemutatja a családi életciklusokat és azok jellegzetességeit, az átmeneteket segítő lelkigondozói intervenciókat, illetve a életciklusok és az igehirdetés, valamint a liturgia közötti kapcsolatot.

  Olvasmány:

  • Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, 192-209 (18)
  • Friedman, Edwin H.: Nemzedékről nemzedékre, 83-115 (33) 181-210 (30)
 5. Krízisben lévők lelkigondozása a rendszerszemlélet alapján

  Az előadás fő témái: krízisek és katasztrófák a családrendszerben, a család viszonyulása a stresszhez, erősforrások és megoldások.

  Olvasmány:

  • Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, 210-218 (9)
 6. Kísérő lelkigondozás a gyülekezetben

  Az előadás főbb témái: a lelkipásztor a gyülekezet rendszerében és a többnemzedékes család mellett

  Olvasmány:

  • Morgenthaler, Christoph: Systhemische Seelsorge. Impulse der Familien- und Systemtherapie für die kirchliche Praxis, 24-36 (13)
 7. Bevezetés a kapcsolati antropológiába

  Az előadás főbb témái: imago Dei: az ember mint kapcsolati lény, a relacionalitás Martin Buber filozófiájában, az emberközti kapcsolatok etikai jellege Emmanuel Levinas gondolkodásában, a kapcsolati lét jellemzői Karl Barth teológiájában.

  Olvasmány:

  • Van den Brink, G., Van der Kooi, C.: Christelijke dogmatiek, 241-247 (7)
  • Michielsen, May, Mullingen, Wim van, Hermken, Leen: Összetartozásban. A kontextuális segítésről, 43-62 (20)
  • Kiss Jenő: Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja?
  • Kiss Jenő: A csomópont-létezés és velejárói
 8. Bevezetés a kontextuális szemléletbe

  Az előadás fő témái: Böszörményi-Nagy Iván szakmai életrajza; bizalom-alapú terápia/lelkigondozás, lojalitás, interszubjektív-intergenerációs-transzgenerációs létmód.

  Olvasmány:

  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 15-51 (37)
  • Kiss Jenő: A kontextuális lelkigondozásról dióhéjban
 9. Az ember és kontextusa

  Az előadás fő témái: Az előadás fő témái: az emberi lény - szükségletek és lehetőségek; az emberi kapcsolatok - adás és elfogadás; az adás és elfogadás lelki (pszichikai) és kapcsolati következményei - az identitás megszilárdulása, konstruktív jogos igény kialakulása, az ember és a kozmosz.

  Olvasmány:

  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 53-89 (37)
  • Kiss Jenő: Egzisztenciális vétek, egzisztenciális adósság
  • Kiss Jenő: Die Seinsordnung und die Seele Europa's
 10. Intergenerációs és transzgenerációs létezés

  Az előadás fő témái: az intergenerációs és transzgenerációs létezés aszimmetrikus jellege; a jövő nemzedékek szerepe a lelkigondozásban; örökség és hagyaték

  Olvasmány:

  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 91-125 (35) 42-43 (2)
 11. Az intim kapcsolatok etikája

  Az előadás fő témái: hatalmi harc versus párbeszéd; lojalitások ütközése; a konstruktív jogosultság szerepe a vertikális (házastársi) kapcsolatokban; a megbízhatóság helyreállítása.

  Olvasmány:

  • Michielsen, May, Mullingen, Wim van, Hermken, Leen: Összetartozásban. A kontextuális segítésről, 165-192 (28)
 12. Súlyos és tartós egyensúlybomlás az adásban és az elfogadásban I.

  Az előadás elsősorban a gyermek parentifikációját magyarázza: a parentifikáció kihatása a gyermek fejlődésére, az aktív parentifikáció (a gyermek, akinek túl korán kellett felnőnie), a passzív parentifikáció (a gyermek, akinek gyermeknek kellett maradnia).

  Olvasmány:

  • Michielsen, May, Mullingen, Wim van, Hermken, Leen: Összetartozásban. A kontextuális segítésről, 101-132 (32)
 13. Súlyos és tartós egyensúlybomlás az adásban és az elfogadásban II.

  Az előadás a destruktív jogosultság és a forgószámla (revolving slate) témákat taglalja.

  Olvasmány:

  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 37-42 (6) 91-125 (35)
 14. Út az új egyensúly felé - a lelkipásztor mint útitárs ezen az úton

  Az előadás fő témái: többirányú elköteleződés; összekapcsoló beszédmód; módszerek használata a lelkigondozásban; a jogtalanság és az érdemek elismerésének szerepe az ember és a kapcsolatok gyógyításában; megbékélés, exoneráció és megbocsátás.

  Olvasmány:

  • Meulink-Korf, Hanneke, Van Rhijn, Aat: A harmadik - akivel nem számoltak, 151-200 (50)
  • Kiss Jenő: Megbékélés, exoneráció, megbocsátás
  • Kiss Jenő: "Amint én is megkönyörültem rajtad..."

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 4 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 56 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 100 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 30 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 10 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 140 óra/szemeszter.
 • Összesen: 196 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató zárthelyi dolgozatban bizonyítja, hogy elsajátította azt ez elméletet, amely a családok és a családtaok lelkigondozásának az alapját képezi és átlátja annak alkalmazási lehetőségeit.