Homiletikai műhely

A homiletikai műhely lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy gyakorolják az istentisztelet előkészítését és megerősítsék a homiletikai, hermeneutikai, kommunikációs és retorikai képességekeit. A csoportos tevékenység teret ad az egyéni hozzájárulásnak és a tagok közötti hatékony kölcsönhatásnak. Az egyéni hozzájárulás elismerése megerősíti a hallgató képességeit, a kölcsönhatások pedig munkálják az együttműködést.
Ennek érdekében egy ószövetségi és egy újszövetségi textus alapján végigjárjuk az istentisztelet előkészítésének szakaszait.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A homiletikai műhely formálja a teológiai hallgató azon képességet, hogy bibliai szöveg alapján megtervezzen és kidolgozzon egy jól megszerkesztett prédikációt, és elősegíti az együttműködés attitűdjét.

Óraszerkezet

 1. Az alapige megtalálása

  A gyülekezeti helyzet elemzése által kiválasztjuk a legmegfelelőbb textust.

  Olvasmány:

  • Kiss Jenő: Hármasban Isten színe előtt. Az ige, az igehirdető és az igehallgató gyülekezet, 1-146 (146)
  • Thomas G. Long: The Witness of Preaching, 1-348 (348)
 2. A szöveg első olvasása

  A hallgatók a szöveg személyes és intenzív olvasása után megfogalmazza azt a hatást, (érintettséget), amit a szöveg munkált benne.

 3. A szöveg magyarázása

  A hallgatók megértik és magyarázzák a kiválasztott szöveget a homiletikai exegézis módszerével.

 4. Az üzenet és a mondanivaló megfogalmazása

  A hallgatók megfogalmazzák a szöveg eredeti üzenetét, amit a hermeneutikai hídverés által átültetnek a mai helyzetbe.

 5. A prédikáció-vázlat és a prédikáció megírása

  A hallgatók kidolgoznak egy, vagy több prédikáció-vázlatot, amely alapján prédikációt írnak.

 6. Az istentisztelet előkészítése

  A hallgatók előkészítik az istentiszteletet figyelembe véve annak minden elemét.

 7. Visszatekintés a homiletikai folyamatra

  A hallgatók visszatekintenek az előkészület egyes szakaszaira, megfogalmazzák tapasztalataikat és levonják a következtetéseket.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 0 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 30 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 17 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 47 óra/szemeszter.
 • Összesen: 75 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Az értékelés az órai tevékenység alapján történik.