Efézusi levél exegézise

A kurzus célja: megismerni azokat a sajátos exegetikai kérdéséket, amelyek az újszövetségi levélirodalom elemzésekor merülnek fel. Az újszövetségi levélirodalomban nem ritkák a himnikus jellegű liturgikus szövegrészletek. Ezeknek sajátos szókincse és verses formája van különféle stílusalakzatokkal; tartalmukat jól elkülöníthető gondolategységekre lehet tagolni, amelyek az üdvtörténet vagy üdvrend mozzanatait ragadják meg, s így egy-egy igehirdetés textusaként is elkülöníthetők.
A kurzus konkrétan Az efézusbeliekhez írt levél 1-3 fejezeteit veszi vizsgálat alá. Ez a levél a Pál apostol tanítását képviselő teológiai iskola alkotása, amely megőrizte az apostol teológiai látásmódját, de ezt egy új gyülekezeti helyzetre alkalmazta, éspedig azzal a céllal, hogy megerősítse a kis-ázsiai gyülekezetek egységét. Az előadások keretében egy-egy perikópa exegetikai elemzése történik a már ismert módszertani szempontok alapján.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus a következő sajátos kompetenciák kialakításában segít: - a hallgató képes szótár segítségével magyar nyelvre fordítani az Újszövetség szövegeit, és elemezni tudja azt a megtanult exegetikai módszerek alapján; - hallgató ismeri az újszövetségi levélirodalomra jellemző exegetikai kérdéseket (himnikus jellegű liturgikus szövegrészletek, sajátos nyelvezet, tanítói részek); - a hallgató tisztában van Az efézusbeliekhez írt levél izagógikai kérdéseivel; - fölismeri és föl tudja vázolni levél logikai szerkezetét; - meg tudja határozni a levél fő gondolatát; - értelmezni tudja a mondatok kapcsolatát; - el tudja helyezni a szöveg teológiai üzenetét a Biblia tágabb összefüggésében.

Általános kompetenciák

A kurzus általános értelemben fejleszti a hallgató azon képességét, hogy: - értelmezzen egy összetett szöveget; - meghatározza annak központi gondolatmenetét.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés Az efézusbeliekhez írt levélhez

  Betekintés a levél irodalomtörténeti kérdéseibe, különösen nyelvezetének sajátosságaiba.

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 15-29 (15)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 17-30 (14)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 229-248 (20)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 4-53 (50)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 1-49 (49)
  • Adorjáni Zoltán: A görög és héber nyelv szemantikájának néhány alapvető kérdésköre, 48-54 (7)
 2. Bevezetés Az efézusbeliekhez írt levélhez

  Az óra betekintést nyújt a levél irodalomtörténeti kérdéseibe, különösen nyelvezetének sajátosságaiba.

  Olvasmány:

  • Adorjáni Zoltán: A görög és héber nyelv szemantikájának néhány alapvető kérdésköre, 48-54 (7)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 4-53 (50)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 229-248 (20)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 17-30 (14)
  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 1-29 (29)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 1-49 (49)
 3. Efézus 1:1-4

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 31-40 (10)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 37-52 (16)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 249-256 (8)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 65-79 (15)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 55-71 (17)
 4. Efézus 1:5-6

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 40-42 (3)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 52-54 (3)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 256-259 (4)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 80-83 (4)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 71-75 (5)
 5. Efézus 1:7-8

  Olvasmány:

  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 54-55 (2)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 259-360 (102)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 83-85 (3)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 75-76 (2)
  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 42-44 (3)
 6. Efézus 1:9-10

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 45-48 (4)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 55-60 (6)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 260-262 (3)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 85-92 (8)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 77-82 (6)
 7. Efézus 1:11-12

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 49-51 (3)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 60-63 (4)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 262-264 (3)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 92-94 (3)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 82-84 (3)
 8. Efézus 1:13-14

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 51-52 (2)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 63-68 (6)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 264-267 (4)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 94-97 (4)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 84-87 (4)
 9. Efézus 1:15-19a

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 53-59 (7)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 68-75 (8)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 267-271 (5)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 160-164 (5)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 87-92 (6)
 10. Efézus 1:19b-23

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 59-66 (8)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 75-85 (11)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 271-277 (7)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 164-210 (47)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 92-113 (22)
 11. Efézus 2:1-3

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 67-73 (7)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 85-93 (9)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 279-285 (7)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 211-218 (8)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 113-117 (5)
 12. Efézus 2:4-7

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 73-78 (6)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 93-97 (5)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 285-288 (4)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 217-224 (8)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 117-121 (5)
 13. Eszkatológiai exkurzus az Efézus 2:4-7-hez

  Olvasmány:

  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 122-128 (7)
 14. Efézus 2:8-9

  Olvasmány:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 78-80 (3)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 97-101 (5)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 288-291 (4)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 224-227 (4) 227-252 (26)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 129-131 (3)
 15. Kiértékelés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 45 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 45 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 12 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 102 óra/szemeszter.
 • Összesen: 130 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgató minden órára elkészíti a soron következő bibliai perikópa görög szövegének nyelvi elemzését (preparáció). A félév végén a teljes anyagból szóbeli vizsgára kerül sor. A végleges jegy összetevői: órai anyag előkészítése (20%), záróvizsga (80%)