Erasmus partnerintézmények

A Protestáns Teológiai Intézet jelenleg az alábbi intézményekkel áll Erasmus partneri viszonyban. Az Intézet oktatói, hallgatói és adminisztratív személyzete ezekhez az Intézetekhez kapcsolódó tevékenységre nyújthatnak be mobilitási pályázatot.

Tanulmányi ösztöndíjra megpályázható helyek

Egyetem neve és kódja Hallgatók száma Hónapok száma (összesen)
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
HU DEBRECE04
6 30
Károli Gáspár Református Egyetem Budapest
HU BUDAPES10
4 20
Evangélikus Hittudományi Egyetem
HUBUDAPES09
4 20
Sárospataki Református Teológiai Akadémia
HU SAROSPA02
6 30
Pápai Református Teológiai Akadémia
HU VESZPRE03
6 30
Komáromi Selye János
SK KOMARNO01
4 20
Eberhard Karls Tübingeni Egyetem
DTUBINGE01
1 10
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) Kampen
NL KAMPEN02
1 10
Protestantse Theologische Universiteit
NL AMSTERD72
1 10

Szakmai gyakorlatra megpályázható helyek

Intézmény neve (Ország) Diákok száma Hónapok száma (összesen) Szakterület
Zsinati Külügyi Iroda (HU) 1 2 Egyházi diplomácia
Erdélyi Gyülekezet (HU) 2 4 gyülekezetépítés
Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon (HU) 2 4 drogprevenció
Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány (HU) 3 6 Diakónia, hajléktalanmisszió,
Schweitzer Albert Református Szeretetotthon (HU) 1 2 Diakónia, kórházmisszió
Református Missziói Központ (HU) 3 6 Bel- és külmisszió
Bethesda Református Gyermekkórház (HU) 1 2 Kórházi lelkigondozás
Magyar Kékkereszt Egyesület és Református Iszákosmentő Misszió Alkohológiai Szakintézet. Rehabilitációs szolgálat (HU) 1 2 szenvedélybetegek lelkigondozása
Debreceni Nagykönyvtár (HU) 1 2 könyvtári és levéltári munka
Sárospataki Nagykönyvtár (HU) 1 2 könyvtári és levéltári munka
Országos Széchenyi Könyvtár (HU) 2 4 könyvtári és levéltári munka
Reformátusok Lapja (HU) 1 2 Egyházi újságírás
Zsinat Ifjúsági Iroda (HU) 1 2 Ifjúsági misszió