A félévi anyag átismétlése, felvetődött kérdések tisztázása, a vizsga megbeszélése. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése