A család értékőrző és értékközvetítő funkciói , 121-136

Rezi Elek: A család értékőrző és értékközvetítő funkciói , 121-136. Kolozsvár: , 2017. 8. köt. 1121-136

A szerző a család reprodukciós, gazdasági, védelmi, erkölcsi, szocializációs, vallási funkcióit tárgyalja keresztény etikai értékek alapján.
Kiemeli a családi élet jelentőségét napjaink váltpzó életterében is.