Díszterem

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pótfelvételi vizsgát hirdet a 2021–2022. tanulmányi évre református, evangélikus és unitárius teológiai alapképzésre. A felvételi időpontja:
2021. szeptember 14-16.

„Egyházunk akadálymentesítése” címmel egy olyan programot szeretnénk megvalósítani, mely lelkészeink és egyháztagjaink körében szemléletváltást érne el, felébresztve a felelősségtudatot fogyatékossággal élő embertársaink iránt. Fontos célunk, hogy a fogyatékkal élő emberekhez való viszonyulás alapvető ismereteinek átadásán túl a helyes segítségnyújtás lehetséges módjait is bemutassuk.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciát szervez 2011. április 8–10-én az Öreg Graduál kiadásának 375 éves évfordulója alkalmából.

Walter Brueggemann (szül. 1933, Amerikai Egyesült Államok) korunk egyik jelentős protestáns ószövetségi teológusa, a United Church of Christ lelkipásztora. Nevéhez közel 60 könyv és számtalan tanulmány kötődik. Az Ószövetségről írt könyvei között kiemelkedő helyet foglal el Brueggemann Ószövetségi teológiája (Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute, Advocacy.

A Magyar Hebraisztikai Társaság – az elmúlt évek hagyományát folytatva – 2020. február 5-én, szerdán, ismét megrendezi konferenciáját, amellyel a Társaság alapító elnöke, Prof. dr. Schweitzer József (1922–2015) országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója emléke előtt tiszteleg. Az idei konferenciát a Rabbiképző utódintézménye, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) szervezi.

The Protestant Theological Institute of Cluj-Napoca organizes the undergraduate entrance exam for the academic year 2021-2022. Admission date: 9-14 July 2021.

Oldalak

Subscribe to Díszterem