Díszterem

„Egyházunk akadálymentesítése” címmel egy olyan programot szeretnénk megvalósítani, mely lelkészeink és egyháztagjaink körében szemléletváltást érne el, felébresztve a felelősségtudatot fogyatékossággal élő embertársaink iránt. Fontos célunk, hogy a fogyatékkal élő emberekhez való viszonyulás alapvető ismereteinek átadásán túl a helyes segítségnyújtás lehetséges módjait is bemutassuk.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciát szervez 2011. április 8–10-én az Öreg Graduál kiadásának 375 éves évfordulója alkalmából.

Walter Brueggemann (szül. 1933, Amerikai Egyesült Államok) korunk egyik jelentős protestáns ószövetségi teológusa, a United Church of Christ lelkipásztora. Nevéhez közel 60 könyv és számtalan tanulmány kötődik. Az Ószövetségről írt könyvei között kiemelkedő helyet foglal el Brueggemann Ószövetségi teológiája (Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute, Advocacy.

Oldalak

Subscribe to Díszterem