Esenţa şi numele latin a cazurilor ale căror folosinţă diferă de limba maghiară

A abl. inopiae şi copiae; abl. separationis; abl. comparationis; gen. partitivus; gen. pretii; gen. obiectivus şi subiectivus; abl. qualitatis şi gen. qualitatis.

Bibliografie: