Actualități și anunțuri

2018 Februarie 12 ∙ 12:07 ∙ de 6 ani

Institutul Teologic Protestant anunță că posturile didactice vacante de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar scoase la concurs pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018 au fost împlinite cu succes.

2018 Ianuarie 13 ∙ 13:50 ∙ de 6 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că două candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

2017 Decembrie 14 ∙ 13:50 ∙ de 6 ani

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de profesor universitar și a unui post de conferențiar universitar.

2017 Iulie 20 ∙ 22:17 ∙ de 6 ani

În cadrul ședinței din 19 iulie 2017, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

2017 Iulie 20 ∙ 21:28 ∙ de 6 ani

15 candidați aparținând Eparhiei Reformate din Ardeal, 10 candidați aparținând Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului și 3 candidați aparținând Bisericii Unitariene Maghiare au fost admise în sesiunea de vară 2017.

2017 Iunie 25 ∙ 21:25 ∙ de 6 ani

În cadrul ceremoniei de închidere a anului universitar 2016-2017, treisprezece studenți reformați au depus jurământul de a rămâne fidel chemării lor. Din septembrie ei vor începe perioada de practică profesională în biserica reformată.

2017 Iunie 21 ∙ 15:36 ∙ de 6 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că patru candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

2017 Mai 05 ∙ 08:39 ∙ de 7 ani

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de conferențiar universitar și a trei posturi de lector universitar.

2016 Noiembrie 15 ∙ 18:20 ∙ de 7 ani

Cercetarea în cadrul școlii doctorale a Universității Reformate din Debrecen a avut ca temă mișcarea americană cunoscută sub numele de Noua Omiletică. Prezentarea tezei de doctorat a avut loc în data de 14 noiembrie 2016.

2016 Septembrie 27 ∙ 23:23 ∙ de 7 ani

În anul academic 2016-2017 s-au înscris la ITP 159 de studenți la licență și masterat de teologie protestantă pastorală.

Pages