Az erőszakmentes ellenállás első előfordulásai a korai zsidóságban