Oicodometică

Oicodometica (engleză: Church Growth) provine din grecul οἰκοδομή, și se traduce prin "a construi". Este știința care se ocupă cu lucrurile care țin de organizarea comunitățiilor religioase. Scopul subiectului este ca studenții să învețe diferite metode de susținere ale comunităților, metode de implementare a unor programe care vizează dezvoltarea acestor comunități. Comunitățiile religioase de astăzi sunt clădite pe baze biblice, în special al primelor comunități creștine, dar trebuise să cunoască noile tehnici de dezvoltare care ajută la buna funcționare a diferitelor organizații, .

Competențe

Competențe specifice

Competențele specifice ale acestui subiect sunt: - Cunoașterea felului în care s-au format și s-au dezvoltat primele congregații creștine, așa după cum sunt ele prezentate în Noul Testament, în special în Faptele Apostolilor și Scrisorile Apostolului Pavel și Scrisoarea lui Petru - Cunoașterea metodelor de evaluare a congregațiilor, în scopul elaborării unei strategii de dezvoltare - Dezvoltarea abilității studenților de a îmbina cerințele biblice cu cerințele comunităților de astăzi - Dezvoltarea unei atitudini pozitive care să reflecte convingerea că Dumnezeu lucrează laolaltă cu credincioșii care își organizează viața după principii creștine

Competențe generale

Competențele generale ale acestui subiect sunt: - Cunoașterea dinamicii a diferitelor organizații - Cunoașterea și însușirea metodelor de autoguvernare a diferitelor organizații

Structura cursului

 1. Ce este Oicodometica?

  Bibliografie:

  • Fekete Károly (id.): A gyülekezetépítés szolgálatában
 2. Ce este congregația?

  Bibliografie:

  • Fekete Károly (id.): A gyülekezetépítés szolgálatában
 3. Tipuri de congregații în Noul Testament

  Bibliografie:

  • Boross Géza: Biblia és gyülekezetépítés
 4. Funcționarea congregațiilor de astăzi

  Bibliografie:

  • Szabó Lajos: Élet a gyülekezetben. Alapvető és aktuális kérdések a gyülekezetépítés tárgykörében
 5. Principii biblice în dezvoltarea congregațiilor

  Bibliografie:

  • Boross Géza: Biblia és gyülekezetépítés
 6. Principii moderne în dezvoltare congregațiilor

  Bibliografie:

  • Gene A. Getz: A gyülekezetépítés alapelvei
 7. Dezvoltarea conceptuală a congregațiior

 8. Activitatea preotului ca sursă de inspirație în dezvoltarea congregațiilor

  Bibliografie:

  • Norman Shawchuk-Roger Heuser: Leading the Congregation - Caring for Yourself While Serving Others
 9. Tipuri de congregații

  Bibliografie:

  • Norman Shawchuk-Roger Heuser: Leading the Congregation - Caring for Yourself While Serving Others
 10. Viziunea ca sursă de inspirație

  Bibliografie:

  • Koppándi Botond Péter: Gyülekezetépítés a Székelykő alatt
  • Koppándi Botond Péter: Gyülekezetépítés a torockószentgyörgyi vár árnyékában
 11. Comunicarea viziunii de dezvoltare

  Bibliografie:

  • Koppándi Botond Péter: Gyülekezetépítés a Székelykő alatt
 12. Metode de evaluare a congregațiilor I.

  Bibliografie:

  • Szabó Lajos: Élet a gyülekezetben. Alapvető és aktuális kérdések a gyülekezetépítés tárgykörében
 13. Metode de evaluare a congregațiilor II.

  Bibliografie:

  • Fekete Károly (id.): A gyülekezetépítés szolgálatában
 14. Principiile funcționării a diferitelor organizații

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 14 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 8 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 8 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 12 ore/semestru.
 • Tutoriat: 1 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 29 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 43 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor scrie o lucrare care să conțină o analiză amănunțită și un plan de dezvoltare a congregației unde ei își desfășoară practica bisericească