Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint

A tanulmány célja bemutatni az 1Móz 1,26-ban olvasható kijenetés (teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra) héber és görög szövege közötti kapcsolatot.