Visky Sándor Béla

Dr. habil. Visky S. Béla este profesor la catedra de teologie sistematică.

Discipline predate:
Cunoștințe confesionale, Etică, Simbolică, Teologia sec. 20

Contact:
birou: et. 2 / camera 233
email: viskybela@yahoo.com
tel(m): +4(0)746453735