Az Ószövetség történelemszemlélete. (Jelzések egyháztörténetírásunk felé)