"Tudni a jót még életünkben". Észrevételek Szabédi László unitárius kötődéséhez