Embrionális ember vagy emberi embrió? Abortusz a protestáns teológiai etika mérlegén