Geschiedenis van de mislukking – mislukking van de geschiedenis? Gedachten over de verhouding van christelijk geloof en geschiedenis naar aanleiding van het geschiedenisconcept van Rudolf Bultmann