Kutatási beszámoló a János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Székelykeresztúri Unitárius Gimnázium diákjainak iskolájukhoz kapcsolódó érték-, attitűd- és klímavizsgálatáról