Conjugarea comparativă a verbelor cu radicală de diftongi şi celor cu radicală de vocale: activum – imperfectum, futurum. Îmbogăţirea vocabularului şi analiza cuvintelor pe baza textelor biblice.