Teme teologice relevante din opera Sfântul Apostol Pavel

Epistola câtre Filipeni - un comentariu

Editura Kálvin János a Bisericii Reformate din Ungaria (BRU), în colaborare cu Colegiul Doctorilor (Collegium Doctorum) a BRU, Secţia Biblică, lansează o nouă serie de comentarii biblice asupra Vechiului şi Noului Testament. Menită să fie folosită alături de
treducerea recentă a Bibliei în limba maghiară (RÚF 2014), această serie de comentarii se doreşte a fi şi un companion îmbietor şi accesibil pentru cititor.
În cadrul acestui proiect Kállay Dezső s-a angajat să realizeze comentariul la Epistola lui Pavel către Filipeni.

Capitolul 7 al Epistolei către Romani

Discuțiile privind Capitolul 7 al Epistolei către Romani nu și-au pierdut din intensitate în ultimii ani, din contră, interesul față de acesta fiind mai însemnat decât oricând. Munca lui W. G. Kümmel din 1929 a reprezentat un punct de cotitură important în istoria cercetării, dar ultimii 90 de ani ai literaturii de specialitate totuși au indicat faptul că, în pofida echilibrului de moment și a consensului care părea se contureze la acea vreme, cercetătorii nu au reușit nici până în momentul de azi să atingă un numitor comun cu privire la cele mai elementare chestiuni.
Cercetarea de față încearcă să găsească un răspuns la întrebările generate de acest capitol pornind de la structura scrisorii și a raționamentului unic al acestei epistole. Această analiză textuală ne determină să analizăm Rom 7 prin conexarea conținutului său cu capitolele anterioare și precedente acesteia. Analiza de față se fundamentează pe lucrarea de doctorat, care pe lângă corelările pe care le-a realizat cu privire la capitolele 1–5 din Rom s-a concentrat pe evidențierea caracteristicilor capitolului 6.