Istoria bisericii universale IV

De-alungul cursurilor cunoaştem istoria bisericii perioadei renascentiste precum şi cu istoria diferitelor tendinţe de pregătire a reformei religioase, punăndu-se accent pe evenimentele care ocnfirmă necesitatea reformei în sânul bisericii. Prin prezentarea mişcărilor prereformatoare cunoaştem aspectele reformei ecclesiastice.

Competențe

Competențe specifice

Studentul poate să utilizeze corect cunoştinţele sale referitoare la năzuinţele generale al renascentismului şi umanismului în contextul mai larg al interpretării teologice. Prin cunoştinţele de istoria bisericilor poate să reflecte asupra necesităţii reformei bisericii şi observă coerenţa gîndirii teologice

Competențe generale

Să recunoască acele împrejurări care au făcut necesară convocarea de sinoade și să poată urmări procesul care a dus la dezvoltarea și consolidarea umanismului. Să recunoască rolul activității umaniştilor precum și importanța confrontărilor acestora cu diferite curente teologice.

Structura cursului

 1. Sinodul de la Pisa

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 500-509 (10)
  • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, 252-259 (8)
  • Marton József: A keresztény középkor, 230-238 (9)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 236-246 (11)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 95-99 (5)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 126-134 (9)
 2. Sinodul de la Konstanz

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 500-509 (10)
  • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, 252-259 (8)
  • Marton József: A keresztény középkor, 230-238 (9)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 236-246 (11)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 95-99 (5)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 126-134 (9)
 3. Sinodul de la Basel

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 500-509 (10)
  • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, 252-259 (8)
  • Marton József: A keresztény középkor, 230-238 (9)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 236-246 (11)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 95-99 (5)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 126-134 (9)
 4. Sinodul de la Ferrara-Florența

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 500-509 (10)
  • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, 252-259 (8)
  • Marton József: A keresztény középkor, 230-238 (9)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve,
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 236-246 (11)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 95-99 (5)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 126-134 (9)
 5. Viața și activitatea lui John Wycliffe

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 498-499 (2) 505-506 (2)
  • Marton József: A keresztény középkor, 266-269 (4)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 68-69 (2)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 126-134 (9)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 95-98 (4)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 96-100 (5)
 6. Viața și activitatea lui Jan Hus

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 498-499 (2) 505-506 (2)
  • Marton József: A keresztény középkor, 266-269 (4)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 68-69 (2)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 126-134 (9)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 95-98 (4)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 96-100 (5)
 7. Mișcări de renaștere în epoca umanismului

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 498-499 (2) 505-506 (2)
  • Marton József: A keresztény középkor, 266-269 (4)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 68-69 (2)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 126-134 (9)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 95-98 (4)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 96-100 (5)
 8. Erasmus din Rotterdam

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 510-520 (11) 549-560 (12)
  • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, 259-267 (9)
  • Marton József: A keresztény középkor, 239-252 (14) 261-265 (5)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 70-72 (3)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 135-156 (22)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 129-145 (17)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 246-264 (19)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 99-106 (8)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 102-110 (9)
 9. Biserica în Europa Centrală în evul mediu

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 521-548 (28)
  • Marton József: A keresztény középkor, 253-260 (8)
  • Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. , 123-167 (45)
 10. Viața și activitatea lui Thomas Morus

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 510-520 (11) 549-560 (12)
  • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, 259-267 (9)
  • Marton József: A keresztény középkor, 239-252 (14) 261-265 (5)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 70-72 (3)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 135-156 (22)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 129-145 (17)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 246-264 (19)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 99-106 (8)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 102-110 (9)
 11. Girolamo Savonarola și Florența

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 510-520 (11) 549-560 (12)
  • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, 259-267 (9)
  • Marton József: A keresztény középkor, 239-252 (14) 261-265 (5)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 70-72 (3)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 135-156 (22)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 129-145 (17)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 246-264 (19)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 99-106 (8)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 102-110 (9)
 12. Papalitatea renascentistă I.

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 510-520 (11) 549-560 (12)
  • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, 259-267 (9)
  • Marton József: A keresztény középkor, 239-252 (14) 261-265 (5)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 70-72 (3)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 135-156 (22)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 129-145 (17)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 246-264 (19)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 99-106 (8)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 102-110 (9)
 13. Papalitatea renascentistă II.

  Bibliografie:

  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 510-520 (11) 549-560 (12)
  • Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, 259-267 (9)
  • Marton József: A keresztény középkor, 239-252 (14) 261-265 (5)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 70-72 (3)
  • Gergely Jenő: A pápaság története, 135-156 (22)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 129-145 (17)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 246-264 (19)
  • Dienes Dénes: A kezdetektől a reformációig, 99-106 (8)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 102-110 (9)
 14. Recapitulare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 60 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 5 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 75 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 103 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.