Istoria bisericii universale VI

Scopul materiei este de a prezenta evenimentele cruciale a perioadei imediat următoare reformei religioase. Printre acestea amintim contrareforma, reacţia marilor suverani ai europei la evenimentele reformei religioase, prezentarea marilor curente teologice protestante, precum şi prezentarea cronologică şi ideologică a perioadei iluministe.

Competențe

Competențe specifice

Conceptul contrareformei nu înseamnă doar răspunsul dat de bisericia catolică la evenimentele reformei, ci în primul rând defineşte reformele care au intervenit în sânul bisericii catolice ca efect al reformei religioase. Astfel bisericile europei secolului al XVII-lea s-au pregătit cu o structură reînnoită la noile transformări sociale, care urmau să aibă loc de-alungul secolului. Cunoaşterea mişcărilor protestante contribuie la o mai bună înţelegere a dezvoltării gîndirii teologice.

Competențe generale

Cursantul este capabil să interpreteze corect curentele filosofice şi teologice şi astfel cunoaşte mai complet nu numai istoria Europei, ci şi contextul cultural şi religios al diferitelor curente teologice.

Structura cursului

 1. Sinodul de la Trident și ordinul iezuiților I.

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 159-161 (3)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 309-333 (25)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 86-91 (6)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 240-250 (11)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 241-276 (36)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 176-180 (5)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 113-159 (47)
 2. Sinodul de la Trident și ordinul iezuiților II.

  Bibliografie:

  • Dienes Dénes: A reformáció, 159-161 (3)
  • Franzen, August: Kis egyháztörténet, 309-333 (25)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 86-91 (6)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 240-250 (11)
  • Chadwick, Owen: A reformáció, 241-276 (36)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 176-180 (5)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 113-159 (47)
 3. Restaurația în Anglia și puritanismul

  Bibliografie:

  • Chadwick, Owen: A reformáció, 212-239 (28)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 259-266 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 98-98 (1)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 215-224 (10)
  • Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom, 177-396 (220)
 4. Restaurația în Anglia și puritanismul II.

  Bibliografie:

  • Chadwick, Owen: A reformáció, 212-239 (28)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 259-266 (8)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 98-98 (1)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 215-224 (10)
  • Szántó György Tibor: Anglikán reformáció, angol forradalom, 177-396 (220)
 5. Contrareforma în Imperiul German

  Bibliografie:

  • Chadwick, Owen: A reformáció, 306-310 (5)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 286-288 (3)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 91-94 (4)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 175-180 (6)
  • Marton József: A keresztény újkor, 93-123 (31)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 205-213 (9)
 6. Teologia în Olanda în sec. al 17-lea

  Bibliografie:

  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 200-206 (7)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 96-96 (1)
  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 276-282 (7) 295-306 (12)
 7. Pietismul

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 298-320 (23)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 106-106 (1)
  • Wallmann, Johannes: A pietizmus, 13-32 (20) 47-98 (52) 133-149 (17)
 8. Protestanții în America

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 366-377 (12)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 101-101 (1) 110-110 (1) 126-126 (1)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 258-260 (3)
  • Medgyessy László: A keresztyénség története az Egyesült Államokban, 17-91 (75)
 9. Iluminismul I.

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 321-340 (20)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 104-105 (2) 107-107 (1)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 237-254 (18)
  • Marton József: A keresztény újkor, 195-206 (12)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 254-261 (8)
 10. Iluminismul II.

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 321-340 (20)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 104-105 (2) 107-107 (1)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 237-254 (18)
  • Marton József: A keresztény újkor, 195-206 (12)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 254-261 (8)
 11. Iluminismul în Imperiul German

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 332-340 (9)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 107-108 (2)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 230-232 (3)
 12. Revoluția franceză

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 340-341 (2)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 111-111 (1)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 267-271 (5)
  • Szántó Konrád: A katolikus egyház története, 331-349 (19)
  • Köpeczi Béla: A francia felvilágosodás, 95-124 (30)
 13. Politica religioasă în Imperiul Habsburgic

  Bibliografie:

  • Colijn, Jos: Egyháztörténelem, 214-228 (15)
  • Heussi, Karl: Az egyháztörténet kézikönyve, 111-111 (1)
  • Juhász István: Egyetemes egyháztörténet, 271-280 (10)
  • Juhász István: Hitvallás és türelem, 130-139 (10)
  • Fejtő Ferenc: II. József, 179-188 (10) 273-286 (14)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 70 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 5 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 85 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 113 ore/semestru.

Examinare

Pentru evaluarea cunoștințelor și a aptitudinilor dobândite, cursantul va da examen scris și un examen oral.