Introducere în Vechiul Testament III

Scopul principal al acestui curs este de a prezenta o descriere detaliată privind formarea istorico-literară a Torei și a istoriei politice a poporului Israel în primele secole ale existenței sale. Acest obiectiv va fi atins printr-o studiere aprofundată a textelor biblice și extra-biblice aferente cu ajutorul diferitelor metode critice adoptate în cercetarea biblică recentă. Studentul va avea ocazia să cunoască istoria cercetării Pentateuchului din ultimele două secole.

Competențe

Competențe specifice

Prin acest curs studentul va dobândi cunoștințe solide privind istoria literară, politică și religioasă a lui Israel. Studentul se va familiariza cu metodele critice utilizate în abordarea Vechiului Testament din cercetarea recentă. Mai concret el:
 • va înțelege procesul istoric al textelor biblice prin care acestea s-au format, precum și relația dintre texte și rezultatele cercetărilor empirice (ex. arheologia) din Israelul antic;
 • se va familiariza cu cele mai importante metode literare în analiza textelor biblice;
 • va acumula cunoștințe privind teoriile referitoare la formarea istorică a Torei.

Competențe generale

Studenții vor dobândi o gândire critică necesară în toate domeniile ale științelor umane. De asemenea el va învăța să coreleze datele dintre mai multe discipline, facilitând astfel sensibilitatea sa privind o abordare interdisciplinară.

Structura cursului

 1. Necesitatea studiului academic al Bibliei. Introducere în critica Pentateuhului

  Bibliografie:

  • Sproul, R. C.: A Szentírás megismerése
  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 103-130 (28)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 99-119 (21)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 53-139 (87)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 68-108 (41) 217-222 (6)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 3-12 (10)
  • Harrison, Roland Kenneth: Introduction to the Old Testament, 1-182 (182) 495-541 (47)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 205-226 (22) 241-248 (8)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 12-35 (24)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 40-71 (32)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 1-7 (7) 159-171 (13)
 2. Metodele critice utilizate în studierea Torei

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 147-194 (48)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 74-87 (14)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 40-71 (32)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 37-65 (29)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 208-226 (19)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 12-13 (2)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 171-185 (15)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 222-227 (6)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 53-59 (7)
 3. Cele patru lanțuri de narațiune și cele trei colecții de legi

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 115-130 (16) 171-194 (24)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 120-181 (62)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 72-135 (64)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 37-65 (29) 125-141 (17) 142-162 (21) 162-176 (15)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 258-320 (63)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 10-12 (3)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 165-171 (7)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 141-279 (139)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 227-283 (57)
 4. O mutare netedă: în spatele documentelor, modificărilor și alternativelor

  Bibliografie:

  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 87-129 (43)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 66-86 (21) 122-124 (3)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 171-176 (6)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 99-115 (17)
 5. Problema autenticității Pentateuhului. Argumente pro- și contra lui Mose ca autor

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 131-145 (15) 195-212 (18)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 232-233 (2)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 43-44 (2)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 8-10 (3)
 6. Narativa din Sinai. Un studiu caz și paradigmele viitorului. Tema și retorica din Pentateuh

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 282-296 (15)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 182-241 (60)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 145-158 (14) 187-195 (9)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 181-279 (99)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 120-162 (43)
  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 51-212 (162)
 7. Cartea Genezei și critica modernă

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 215-260 (46)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 9-56 (48)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 15-51 (37)
  • Harrison, Roland Kenneth: Introduction to the Old Testament, 542-565 (24)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 116-119 (4)
 8. Problemele istoriografiei biblice. Epoca patriarhală

  Bibliografie:

  • Maxwell Miller, J., Hayes, John H.: Az ókori Izrael és Júda története
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 7-14 (8) 28-33 (6)
  • Arnold, Bill T., Beyer, Bryan E.: Encountering the Old Testament: A Christian Survey, 44-47 (4)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 40-43 (4)
  • Harrison, Roland Kenneth: Introduction to the Old Testament, 83-177 (95)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 109-124 (16)
 9. Cartea Exodului și critica modernă

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 261-282 (22)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 52-79 (28)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 57-80 (24)
  • Harrison, Roland Kenneth: Introduction to the Old Testament, 566-588 (23)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 171-179 (9)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 163-174 (12)
  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 261-282 (22)
 10. Istoriografia modernă și perioada Israelului în Egipt

  Bibliografie:

  • Maxwell Miller, J., Hayes, John H.: Az ókori Izrael és Júda története
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 10-14 (5) 28-33 (6)
  • Arnold, Bill T., Beyer, Bryan E.: Encountering the Old Testament: A Christian Survey, 47-48 (2)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 124-131 (8)
 11. Leviticul în critica recentă

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 283-288 (6)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 80-98 (19)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 81-101 (21)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 181-226 (46)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 151-162 (12)
  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 283-296 (14)
 12. Numeri și critica recentă

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 288-296 (9)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 99-110 (12)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 103-122 (20)
  • Harrison, Roland Kenneth: Introduction to the Old Testament, 614-634 (21)
 13. Deuteronomul și critica recentă

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 297-310 (14)
  • Wenham, Gordon J.: Exploring the Old Testament: A Guide to the Pentateuch, 123-143 (21)
  • Harrison, Roland Kenneth: Introduction to the Old Testament, 635-662 (28)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 227-254 (28)
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 127-138 (12)
 14. Recapitulare

  Bibliografie:

  • Maxwell Miller, J., Hayes, John H.: Az ókori Izrael és Júda története
  • Mann, Thomas: József és Testvérei

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 60 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 28 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 8 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 96 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 124 ore/semestru.

Examinare

Studentul trebuie să citească literatura aferentă temelor abordate în mod sistematic, participarea lui în discuții fiind un element care se va lua în calcul la nota finală obținută. Nota finală se compune din activitatea în cadrul cursurilor, înmânarea în timp a unor referate scurte și participarea cu succes la cele trei verificări scurte în formă de test scris pe parcursul cursurilor.