Introducere în Vechiul Testament IV

Cursul introduce studentul în istoria Vechiului Orient apropiat și al Israelului antic între secolele 15-5 î. Chr. În privința textelor biblice, cursurile acestui semestru se concentrează asupra cărților profetice ale Vechiului Testament (Isaia-Meleahi), fiind abordat și tematica apocalipsei (Daniel).

Competențe

Competențe specifice

Prin acest curs studentul va dobândi cunoștințe solide privind istoria literară, politică și religioasă a lui Israel. Studentul se va familiariza cu metodele critice utilizate în abordarea Vechiului Testament din cercetarea recentă. Mai concret el:
 • va înțelege procesul istoric al textelor biblice prin care acestea s-au format, precum și relația dintre texte și rezultatele cercetărilor empirice (ex. arheologia) din Israelul antic;
 • se va familiariza cu cele mai importante metode literare în analiza textelor biblice;
 • va acumula cunoștințe privind teoriile referitoare la formarea istorică a Torei.

Competențe generale

Studenții vor dobândi o gândire critică necesară în toate domeniile ale științelor umane. De asemenea el va învăța să coreleze datele dintre mai multe discipline, facilitând astfel sensibilitatea sa privind o abordare interdisciplinară.

Structura cursului

 1. Istoria vechiului Orient Apropiat între 1550/1500-1200 BC. Formarea statelor arameice (950-800 BC)

  Bibliografie:

  • Maxwell Miller, J., Hayes, John H.: Az ókori Izrael és Júda története
  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 587-590 (4)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 25-60 (36) 79-204 (126)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 14-25 (12)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 632-687 (56)
  • Harrison, Roland Kenneth: Introduction to the Old Testament, 177-192 (16)
 2. Secolele 8-7 î. Chr. în Palestina. Epigrafia și textele biblice

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 617-618 (2)
  • Maxwell Miller, J., Hayes, John H.: Az ókori Izrael és Júda története
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 205-236 (32)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 14-25 (12) 34-37 (4)
 3. Profeția preclasică și clasică. Cărțile lui Amos și Hosea

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 355-360 (6) 381-386 (6) 386-390 (5)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 388-392 (5) 392-399 (8)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 221-271 (51)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 174-194 (21) 195-201 (7) 202-209 (8)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 371-381 (11) 472-478 (7) 484-493 (10)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 102-108 (7) 517-528 (12) 533-542 (10)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 243-253 (11) 254-269 (16)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 324-335 (12) 343-352 (10)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 19-81 (63)
 4. Cartea profetului Mica. Cartea profetului Isaia (1-39)

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 390-393 (4) 395-418 (24)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 319-330 (12) 403-406 (4)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 287-292 (6) 499-513 (15)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 210-220 (11) 221-225 (5)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 381-404 (24) 467-472 (6) 503-508 (6)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 407-444 (38) 548-558 (11)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 131-230 (100) 270-275 (6) 276-312 (37)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 243-271 (29) 368-376 (9)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 82-121 (40) 122-134 (13)
 5. Cartea profetului Isaia (40-66)

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 418-422 (5)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 309-330 (22)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 499-513 (15)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 210-220 (11) 257-270 (14)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 381-404 (24)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 444-466 (23)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 276-312 (37)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 243-271 (29)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 133-134 (2) 233-263 (31) 285-291 (7)
 6. Profeții secolului 7. Cartea lui Țefania, Nahum și Habacuc

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 423-426 (4) 426-428 (3) 428-430 (3)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 407-410 (4) 412-414 (3) 414-417 (4)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 293-294 (2) 295-297 (3) 298-299 (2)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 226-227 (2) 227-229 (3) 229-232 (4)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 509-512 (4) 513-516 (4) 516-520 (5)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 558-562 (5) 562-571 (10) 571-575 (5)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 313-318 (6) 318-322 (5) 322-327 (6)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 377-382 (6) 383-387 (5) 388-394 (7)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 133-140 (8) 141-147 (7) 148-153 (6)
 7. Cartea profetului Ieremia (I): Capitolele 1-20

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 431-437 (7)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 331-348 (18)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 234-246 (13)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 405-430 (26)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 466-492 (27)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 328-355 (28)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 272-295 (24)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 133-134 (2) 158-198 (41)
 8. Cartea profetului Ieremia (I): Chapters 1-20. Plângerile

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 431-439 (9)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 331-351 (21)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 234-246 (13) 312-314 (3)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 405-430 (26) 430-435 (6)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 466-492 (27) 677-684 (8)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 328-355 (28)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 272-301 (30)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 133-134 (2) 158-198 (41) 413-418 (6)
 9. Profeții secolului 6. Cartea profetului Ezekiel (I). Capitolele 1-24

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 441-451 (11)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 353-372 (20)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 247-256 (10)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 440-457 (18)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 365-382 (18)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 356-389 (34)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 302-315 (14)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 199-132 (-66)
 10. Cartea profetului Ezekiel (II). Capitolele 25-48

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 441-451 (11)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 353-372 (20)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 247-256 (10)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 440-457 (18)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 492-515 (24)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 356-389 (34)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 302-315 (14)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 199-132 (-66)
 11. Profeții Obadia, Ioel și Iona

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 360-366 (7) 366-370 (5) 370-380 (11)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 386-388 (3) 401-403 (3) 411-414 (4)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe, 358-360 (3) 370-372 (3) 373-377 (5)
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 232-233 (2) 283-286 (4) 286-288 (3)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 479-483 (5) 494-497 (4) 497-503 (7)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 528-533 (6) 542-544 (3) 545-548 (4)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 370-375 (6) 375-380 (6) 381-389 (9)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 336-342 (7) 353-358 (6) 359-367 (9)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 154-157 (4) 305-310 (6) 311-318 (8)
 12. Imperiul Medo-Persian (550-450 î. Chr.). Profeții de după exil. Cărțile profeților Hagai, Zaharia și Maleahi

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 505-516 (12)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 237-288 (52) 417-430 (14)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 25-27 (3) 34-37 (4) 271-273 (3) 273-280 (8) 280-282 (3)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 520-524 (5) 525-530 (6) 530-533 (4)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 575-599 (25)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 390-422 (33)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 406-412 (7)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 265-284 (20) 292-304 (13)
  • Maxwell Miller, J., Hayes, John H.: Az ókori Izrael és Júda története
 13. Cartea lui Daniel și literatura apocaliptică

  Bibliografie:

  • Archer, Gleason L.: Az ószövetségi bevezetés vizsgálata, 453-481 (29)
  • Schultz, Samuel: Üzen az Ószövetség, 373-383 (11)
  • Buber, Martin: A próféták hite
  • Soggin, J. Alberto: Bevezetés az Ószövetségbe
  • Schmidt, Werner H.: Einführung in das Alte Testament, 289-296 (8)
  • Zenger, Erich: Einleitung in das Alte Testament, 458-464 (7)
  • Eissfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament, 693-718 (26)
  • LaSor, William Sanford, Hubbard, David Allan, Bush, Frederic William: Old testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament, 566-582 (17)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 316-323 (8)
  • Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése, 429-444 (16)
 14. Recapitulare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 6 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 66 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 94 ore/semestru.

Examinare

Studentul trebuie să citească literatura aferentă temelor abordate în mod sistematic, participarea lui în discuții fiind un element care se va lua în calcul la nota finală obținută. Nota finală se compune din activitatea în cadrul cursurilor, înmânarea în timp a unor referate scurte și participarea cu succes la cele trei verificări scurte în formă de test scris pe parcursul cursurilor.