Cânt bisericesc evanghelic VI

Obiectul orelor de cânt bisericesc sunt psalmurile, imnurile și coralurile din cartea oficială de cântări ai bisericii. Scopul orelor de practică este ca studenții să învețe sâ cânte corect, sâ însușească cântările bisericești din cartea de cântări ai bisericii unitariene/reformate/luterane, și să cunoască substanța cântărilor comunitâții bisericești precum și funcția cântărilor în slujba divină. Studenții vor învăța aceste cântece cu a strofă pe de rost, și vor însușii proprietățiile istorice, stilistice, teologice și funcționale ale cântărilor, ceea ce le va fi de folos în orientarea printre cântări, și vor însușii cunoștințele imnologice de bază ale cântărilor. Însuşirea cântărilor se face prin rotaţie în 6 semestre

Competențe

Competențe specifice

Prin însușirea tehnicii corecte de respirație studenții îşi vor dezvolta capacitatea de interpretare vocală atât prin cântare cât și prin discurs; datorită cunoașterii cântătrilor pe de rost, studenții vor putea să se orienteze mai ușor în cartea de cântări ai bisericii. Studenții vor fii capabili să aleagă pentru toate tipurile de slujbă religioasă cele mai potrivite cântări, și vor fii capabili să cânte corect, la nevoie să conducă individual cântul în comunitate.

Competențe generale

Datorită însuşirii datelor importante de imnologie legată de cântările învăţate, studenții vor putea recunoaște relațiile intre diferitele discipline teologie.

Structura cursului

 1. EÉ 237, EÉ 239, EÉ 240, EÉ 244

  Előtted állok, drága Jézusom (EÉ 237, Dobszay 554 sz.)
  Én Istenem, én bűnös ember (EÉ 239, Dobszay 559.sz.)
  Ne szállj perbe énvelem (EÉ 240)
  Jézus, ki bűnös lelkemet (EÉ 244)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 112-112 (1) 167-167 (1)
  • Dobszay László: A magyar népének, 221-222 (2)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 243-247 (5) 249-250 (2)
 2. EÉ 246, EÉ 246, EÉ 249, EÉ 250

  Ó, én bűnös, jaj mit tegyek (EÉ 245, Dobszay 488sz./ E420)
  Teljes minden éltemben (EÉ 246, Dobszay 490.sz./ E426)
  Ím nagy Isten, most előtted (EÉ 249, Dobszay 621.sz.)
  Lábaidhoz hullok tört reménnyel (EÉ 250)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 186-187 (2)
  • Dobszay László: A magyar népének, 202-202 (1) 204-204 (1) 234-234 (1)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 251-253 (3) 256-257 (2)
 3. EÉ 252, EÉ 253, EÉ 254, EÉ 255

  Amint vagyok, sok bűn alatt (EÉ 252)
  Egyetlen forrása (EÉ 253)
  A nagy mélységből szüntelen (EÉ 254)
  Feljebb emeljetek, feljebb (EÉ 255)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 223-224 (2)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 258-262 (5)
 4. EÉ 256, EÉ 257, EÉ 258, EÉ 518

  Szelíd szemed,Úr Jézus (EÉ 256)
  Bűnösök hozzád kiáltunk (EÉ 257)
  Eljött hozzánk az üdvösség (EÉ 258, Dobszay 386 sz./E320)
  Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (EÉ 518)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 120-121 (2) 197-198 (2) 225-225 (1)
  • Dobszay László: A magyar népének, 150-150 (1)
 5. EÉ 519, EÉ 520, EÉ 523, EÉ 524

  A pünkösdnek jeles napján (EÉ 519, Dobszay 214 sz.)
  Isten élő Lelke, jöjj (EÉ 520)
  Mi valljuk, hiszünk Istenben (EÉ 523, Dobszay 114 sz.)
  Szent vagy örökké (EÉ 524)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 138-139 (2) 224-225 (2)
  • Dobszay László: A magyar népének, 48-48 (1) 76-77 (2)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 524-525 (2) 527-529 (3)
 6. EÉ 525, EÉ 526, EÉ 528, EÉ 529

  Téged, ó, Isten dicsérünk ( EÉ 525)
  Jer, dicsérd Istent, nagyvilág (EÉ 526, Dobszay 654 sz./E252)
  Lásd meg a mennyből, Úristen (EÉ 528, Dobszay 386 sz./E257)
  Adjunk hálát mindnyájan (EÉ 529)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 140-143 (4) 198-199 (2)
  • Dobszay László: A magyar népének, 150-150 (1) 243-244 (2)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 530-532 (3) 534-536 (3)
 7. Examen parțial din materia orelor 1-6

 8. EÉ 259, EÉ 265, EÉ 266, EÉ 267

  Jer, örvendjünk keresztyének (EÉ 259)
  Mint a szép híves patakra (EÉ 265)
  Isten felséges adománya (EÉ 266)
  Szegény fejem, hová hajtnálak (EÉ 267, Dobszay 630 sz.)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 32-33 (2) 168-169 (2)
  • Dobszay László: A magyar népének, 232-232 (1)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 266-267 (2) 272-275 (4)
 9. EÉ 269, EÉ 270, EÉ 272, EÉ 273

  Itt az Isten köztünk (EÉ 269)
  Hadd menjek, Istenem, mindig feléd (EÉ 270)
  Tebenned bíztunk eleitől fogva (EÉ 272)
  Irgalmazz, Úristen, immáron énnékem (EÉ 273)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 52-53 (2) 96-97 (2) 147-148 (2) 215-216 (2)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 277-279 (3) 280-282 (3)
 10. EÉ 274, EÉ 276, EÉ 277, EÉ 283

  Az Istennek jó tetszése (EÉ 274,)
  Bár hitemért szenvednem kell (EÉ 276,)
  Istentől el nem állok (EÉ 277, Dobszay 383 sz. /E 227)
  Ki dolgát csak Istenre hagyja (EÉ 283, CsTK- Ki Istenének átad mindent)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 158-159 (2) 173-173 (1)
  • Dobszay László: A magyar népének, 149-149 (1)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 283-287 (5) 293-294 (2)
 11. EÉ 284, EÉ 530, EÉ 534, EÉ 535

  Légy csendes szívvel (EÉ 284)
  Új világosság jelenék (EÉ 530)
  Kelj fel, kelj fel, fényes nap (EÉ 534, Dobszay 391 sz. /E265)
  Isten szívén megpihenve (EÉ 535)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 155-156 (2) 170-170 (1) 207-207 (1)
  • Dobszay László: A magyar népének, 151-151 (1)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 294-296 (3) 537-537 (1) 540-541 (2)
 12. EÉ 536, EÉ 541, EÉ 542

  Az egyháznak a Jézus a fundamentuma (EÉ 536)
  Adj békét a mi időnkben (EÉ 541)
  Hallgass meg minket, nagy Úristen (EÉ 542)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 105-106 (2) 133-134 (2) 204-204 (1)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 542-543 (2) 546-547 (2)
 13. EÉ 543, EÉ 544, EÉ 545

  Mondjatok dicséretet (EÉ 543)
  Van örök kincsünk becsesebb (EÉ 544, Dobszay 386 sz./ E286)
  Áll az Úristen temploma (EÉ 545, Dobszay 653 sz./E288)

  Bibliografie:

  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 106-107 (2)
  • Dobszay László: A magyar népének, 150-150 (1) 243-243 (1)
  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 548-551 (4)
 14. Examen parțial din materia orelor 8-13

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 1)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 14)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 2 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 22 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 36 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor cânta cântările cu o strofă pe de rost, vor fii capabili să adapteze melodia cântării și pe alt text potrivit melodiei din cartea de cântări. Studenții trebuie să cunoască datele imnologice ale cântărilor din literatura dată. Pentru o notă suficientă studenții trebuie să primească pe toate întrebările din examen notă suficientă.