Az erdélyi unitárius egyháztörténet-írás 1990-2012 között

A tanulmány leltár jelleggel felméri és bemutatja az unitárius egyháztörténet-írás eredményeit.