Cânt bisericesc evanghelic I

Obiectul orelor de cânt bisericesc sunt psalmurile, imnurile și coralurile din cartea oficială de cântări ai bisericii. Scopul orelor de practică este ca studenții să învețe sâ cânte corect, sâ însușească cântările bisericești din cartea de cântări ai bisericii unitariene/reformate/luterane, și să cunoască substanța cântărilor comunitâții bisericești precum și funcția cântărilor în slujba divină. Studenții vor învăța aceste cântece cu a strofă pe de rost, și vor însușii proprietățiile istorice, stilistice, teologice și funcționale ale cântărilor, ceea ce le va fi de folos în orientarea printre cântări, și vor însușii cunoștințele imnologice de bază ale cântărilor. Însuşirea cântărilor se face prin rotaţie în 6 semestre.

Competențe

Competențe specifice

Prin însușirea tehnicii corecte de respirație studenții îşi vor dezvolta capacitatea de interpretare vocală atât prin cântare cât și prin discurs; datorită cunoașterii cântătrilor pe de rost, studenții vor putea să se orienteze mai ușor în cartea de cântări ai bisericii. Studenții vor fii capabili să aleagă pentru toate tipurile de slujbă religioasă cele mai potrivite cântări, și vor fii capabili să cânte corect, la nevoie să conducă individual cântul în comunitate.

Competențe generale

Datorită însuşirii datelor importante de imnologie legată de cântările învăţate, studenții vor putea recunoaște relațiile intre diferitele discipline teologie.

Structura cursului

 1. EÉ 285, EÉ 286, EÉ 287, EÉ 288

  Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nekünk (EÉ 285)
  Mind jó, amit Isten tészen (EÉ 286)
  Én lelkem, miért csüggedsz el? (EÉ 287) jegyzet)
  Gondvieslő édes Atyám (EÉ 288)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 286-301 (16)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 136-137 (2) 157-158 (2)
 2. EÉ 289, EÉ 294, EÉ 297, EÉ 298

  Szívem keserűségét (EÉ 289)
  Az Úr csodásan működik (EÉ 294)
  ündöklő hajnali csillag (EÉ 297, CsTK - Szép tündöklő hajnalcsillag szöveggel)
  Jézus életemnek (EÉ 298)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 301-302 (2) 306-306 (1) 309-312 (4)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 166-168 (3)
 3. EÉ 299, EÉ 302, EÉ 303, EÉ 316

  Te, világ szép ékessége (EÉ 299)
  Győzhetetlen én kőszálom (EÉ 302)
  Minden e földön csak elmúlandó EÉ 303)
  Ameddig Jézus él (EÉ 316)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 312-313 (2) 316-318 (3) 329-330 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 187-188 (2)
 4. EÉ 317, EÉ 318, EÉ 319, EÉ 551

  Az áldott orvos közeleg (EÉ 317)
  Itt van szívem (EÉ 318)
  Jézus, Jézus, ó, mi szép név! (EÉ 319)
  Jézusunk a Jordánhoz ment (EÉ 551)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 330-333 (4) 555-556 (2)
  • Dobszay László: A magyar népének, 150-150 (1)
 5. EÉ 555, EÉ 556, EÉ 557, EÉ 560

  Uram, bocsássad el Szolgádat békével (EÉ 555)
  Krisztus Jézus, mi Megváltónk (EÉ 556)
  Áldassék Isten, hála jóságáért (EÉ 557)
  Örülj szívem, vigadj lelkem (EÉ 560)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 558-562 (5)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 218-219 (2)
 6. EÉ 564, EÉ 565, EÉ 566, EÉ 571

  Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (EÉ 564)
  Emlékezzél, hogy mi történt (EÉ 565)
  Bocsásd meg, Úristen (EÉ 566)
  Én Istenem, Ha végtelen (EÉ 571)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 566-568 (3) 572-572 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 116-116 (1) 122-123 (2) 201-201 (1)
 7. Examen parțial din materia orelor 1-6

 8. EÉ 320, EÉ 321, EÉ 322, EÉ 323

  Jézus ölébe bizton (EÉ 320)
  Bízom benned, Uram Jézus (EÉ 321)
  Hű Jézusom kezébe (EÉ 322)
  Imádom azt a nagy szerelmet (EÉ 323)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 334-339 (6)
 9. EÉ 325, EÉ 326, EÉ 327, EÉ 328

  Halld meg a hívást, Jézusodét (EÉ 325)
  Júdeában sok gyerek (EÉ 326)
  Tiéd az ügy, óh Jézusom (EÉ 327)
  Az éltem, Jézus nélküled (EÉ 328)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 339-344 (6)
 10. EÉ 329, EÉ 330, EÉ 331, EÉ 332

  Jézus, te égi szép (EÉ 329)
  Súlyos napokban csak Jézusra nézz (EÉ 330)
  Pradicsomnak te szép élő fája (EÉ 331)
  Életem, Jézus, egyedül te töltsd be (EÉ 332)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 344-347 (4)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 180-180 (1)
 11. EÉ 333, EÉ 334, EÉ 574, EÉ 575

  Ártatlanság szent Báránya (EÉ 333, CsTK- Ó, ártatlanság Báránya)
  Szívemet hozzád emelem (EÉ 334)
  Mily jó, ha bűntől már szabad (EÉ 574)
  Szégyentől ég az orcám (EÉ 575)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 348-349 (2) 575-576 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 21-22 (2) 179-179 (1)
 12. EÉ 576, EÉ 582, EÉ 585, EÉ 587

  Mindenek meghallják (EÉ 576)
  Az én Istenemben, Bízom ínségemben (EÉ 582)
  Áldó hatalmak oltalmába rejtve (EÉ 585)
  Mindenkoron áldom az én Uramat (EÉ 587)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 577-577 (1) 582-582 (1) 584-584 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 134-135 (2) 145-146 (2)
 13. EÉ 591, EÉ 592, EÉ 593

  Jézus, édes emlékezet (EÉ 591)
  Csillagoknak alkotója (EÉ 592)
  Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (EÉ 593)

  Bibliografie:

  • Kovács László Attila: Evangélikus Énekeskönyv. A Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház magyarajkú gyülekezeteinek énekeskönyve, 590-592 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 163-164 (2) 220-220 (1)
 14. Examen parțial din materia orelor 8-13

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 1)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 14)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 45 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 5 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 50 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 64 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor cânta cântările cu o strofă pe de rost, vor fii capabili să adapteze melodia cântării și pe alt text potrivit melodiei din cartea de cântări. Studenții trebuie să cunoască datele imnologice ale cântărilor din literatura dată. Pentru o notă suficientă studenții trebuie să primească pe toate întrebările din examen notă suficientă.