Cânt bisericesc reformat I

Obiectul orelor de cânt bisericesc sunt psalmurile, imnurile și coralurile din cartea oficială de cântări ai bisericii. Scopul orelor de practică este ca studenții să învețe sâ cânte corect, sâ însușească cântările bisericești din cartea de cântări ai bisericii unitariene/reformate/luterane, și să cunoască substanța cântărilor comunitâții bisericești precum și funcția cântărilor în slujba divină. Studenții vor învăța aceste cântece cu a strofă pe de rost, și vor însușii proprietățiile istorice, stilistice, teologice și funcționale ale cântărilor, ceea ce le va fi de folos în orientarea printre cântări, și vor însușii cunoștințele imnologice de bază ale cântărilor. Însuşirea cântărilor se face prin rotaţie în 6 semestre.

Competențe

Competențe specifice

Prin însușirea tehnicii corecte de respirație studenții îşi vor dezvolta capacitatea de interpretare vocală atât prin cântare cât și prin discurs; datorită cunoașterii cântătrilor pe de rost, studenții vor putea să se orienteze mai ușor în cartea de cântări ai bisericii. Studenții vor fii capabili să aleagă pentru toate tipurile de slujbă religioasă cele mai potrivite cântări, și vor fii capabili să cânte corect, la nevoie să conducă individual cântul în comunitate.

Competențe generale

Datorită însuşirii datelor importante de himnologie legată de cântările învăţate, studenții vor putea recunoaște relațiile intre diferitele discipline teologie.

Structura cursului

 1. MRÉ 12, MRÉ 26

  Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten (MRÉ 12)
  Légy ítélőm, Uram (MRÉ 26)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 51-52 (2) 76-77 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 13-14 (2) 22-23 (2)
 2. MRÉ 96, MRÉ 157, MRÉ 162

  Énekeljetek, minden népek (MRÉ 96)
  Nem vagyunk mi magunkéi (MRÉ 157)
  Szűkölködünk Nagy mértékben (MRÉ 162)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 184-185 (2) 281-281 (1) 284-284 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 56-57 (2) 100-100 (1)
 3. MRÉ 201b, MRÉ 273

  Krisztus Urunknak áldott születésén (201b)
  Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura(273)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 326-326 (1) 412-413 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 174-174 (1)
 4. MRÉ 284, MRÉ 285, MRÉ 290

  Szívem megalázván, tehozzád megyek (MRÉ 284)
  Már nyugosznak a völgyek (MRÉ 285)
  Krisztus, ki vagy nap és világ (MRÉ 290)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 424-426 (3) 426-427 (2) 431-432 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 232-236 (5)
 5. MRÉ 302, MRÉ 337, MRÉ 362

  Ím, nagy Isten, most előtted szívem kitárom (MRÉ 302)
  Mennybéli felséges Isten (MRÉ 337)
  Mely igen jó az Úr Istent dicsérni (MRÉ 362)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 445-446 (2) 492-494 (3) 525-526 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 186-187 (2) 146-147 (2) 231-232 (2)
 6. MRÉ 410, MRÉ 441, MRÉ 452

  Adjunk hálát mindnyájan (MRÉ 410)
  Szomorúan sóhajt szívünk (MRÉ 441)
  Mennyben lakó én Istenem (MRÉ 452)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 589-590 (2) 626-627 (2) 640-641 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 198-199 (2)
 7. Examen parțial din materia orelor 1-6

 8. MRÉ 5, MRÉ 19

  Úr Isten, az én imádságom (MRÉ 5)
  Az egek beszélik (MRÉ 19)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 40-41 (2) 61-63 (3)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 11-11 (1) 17-18 (2)
 9. MRÉ 42, MRÉ 57

  Mint a szép, híves patakra (MRÉ 42)
  Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem (MRÉ 57)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 104-106 (3) 130-131 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 32-33 (2) 38-39 (2)
 10. MRÉ 61, MRÉ 107, MRÉ 172

  Kiáltásom halld meg, Isten (MRÉ 61)
  Dicsérjétek az Urat, Mert nagy ő jó volta (MRÉ 107)
  Ó, maradj kegyelmeddel (MRÉ 172)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 136-137 (2) 199-200 (2) 291-291 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 39-40 (2) 108-109 (2) 62-62 (1)
 11. MRÉ 175, MRÉ 215, MRÉ 246

  Uram, bocsássad el Szolgádat békével (MRÉ 175)
  Jézus, világ megváltója (MRÉ 215)
  Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét (MRÉ 246)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 293-294 (2) 378-379 (2) 391-392 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 132-133 (2) 185-185 (1) 219-219 (1)
 12. MRÉ 249, MRÉ 276

  Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek vigassága (MRÉ 249)
  Alleluja, dicsérjétek (MRÉ 276)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 381-383 (3) 415-415 (1)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 196-196 (1)
 13. MRÉ 348, MRÉ 444

  Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! (MRÉ 348)
  Ó, Úr Jézus, mennyi bánat (MRÉ 444)

  Bibliografie:

  • N. N.: Magyar Református Énekeskönyv, 509-510 (2) 630-631 (2)
  • Csomasz Tóth Kálmán: Dicsérjétek az Urat!- Tudnivalók énekeinkről, 153-154 (2)
 14. Részletvizsga a 7-13. órák anyagából

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 1 ore/săptămână (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 1)
 • 14 ore/semestru (Curs: 0 | Seminar: 0 | Practică: 14)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 45 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 5 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 50 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 64 ore/semestru.

Examinare

Studenții vor cânta cântările cu o strofă pe de rost, vor fii capabili să adapteze melodia cântării și pe alt text potrivit melodiei din cartea de cântări. Studenții trebuie să cunoască datele imnologice ale cântărilor din literatura dată. Pentru o notă suficientă studenții trebuie să primească pe toate întrebările din examen notă suficientă.