Libertatea conștiinței și conștiința libertății. Despre Unitarianism