Etică creștină aplicată

Etica este stiinta preocupata de actiunea buna si adecvata a omului. Prin abordare descriptiva si proscriptiva analizeaza motivatia, uneltele, scopurile, consecintele actiunii, incercand sa stabileasca norma actiunii atat pe plan personal, cat si in dimensiunea comunitatii. Intrebarea lui Immanuel Kant - "cum sa procedam" - este dezvoltata in contextul unor intrebari ca: cine este omul, care este procesul de cunoastere si ce putem spera. Conform acestei abordari, actiunea potrivita se defineste deci in contextul antropologiei, epistemologiei si a credintei religioase. Etica crestina insa are ca principiul de baza revelatia divina. Conform acesteia motivatia si norma actiunii este urmatoarea: "Umblati demn de Hristos" (Col 1,10). Scopul acestui curs este constientizarea faptului ca omul este o fiinta morala in contextul naturii si gratiei. In masura in care recunoaste si practica esenta binelui inteleasa prin revelatie, isi va implini rostul in viata; in caz contrar esueaza in privinta acestei impliniri.

Competențe

Competențe specifice

Studentul insuseste conceptele de baza ale eticii (libertatea, responsabilitatea, constiinta, norma, valori, stima, autonomie, heteronomie, demnitate umana), precum si sistemele diferite ale eticii: etica lui Immanuel Kant, utilitarism, contractualism, etc. Va intelege diferenta, precum si notele comune intre etica intre o etica generala umana, si cea crestina. Pe baza notiunilor cheie si a diferitelor abordari studentii vor prezenta cate o virtute din cadrul eticii, demonstrand astfel sensibilitatea morala si capacitatea de a aplica cunostintele insusite.

Competențe generale

Acest curs/seminar va dezvolta abilitatea studentului de a defini dilemele morale in contextul principiilor si valorilor rivale, precum si capacitatea de a recunoaste esenta reala a virtutilor clasice (intelepciunea, curaj, justitie, cumpat) si teologice (credinta, speranta, dragoste).

Structura cursului

 1. Etică generală

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 11-49 (39)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 28-42 (15)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 108-114 (7)
 2. Etică creștină

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 49-75 (27)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 52-58 (7)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 227-234 (8)
 3. Libertatea controversată a omului creștin

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 76-110 (35)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 58-77 (20)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 188-198 (11)
 4. Etica teologică și/sau filosofică

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 161-177 (17) 194-203 (10)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 77-108 (32)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 149-154 (6)
 5. Modele etice I

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 111-126 (16)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 108-128 (21)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 164-171 (8)
 6. Modele etice II

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 126-147 (22)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 173-183 (11)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 171-178 (8)
 7. Autoritatea Scripturii în materie morală și autonomia rațiunii

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 177-193 (17)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 128-163 (36)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 302-308 (7)
 8. Biserica și morala în istoria protestantismului

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 225-244 (20)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 192-210 (19)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 220-227 (8)
 9. Biserica și societate

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 244-272 (29)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 210-222 (13)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 234-239 (6)
 10. Concepția romano-catolică

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 273-284 (12)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 42-52 (11)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 272-279 (8)
 11. Valori și norme

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 285-302 (18)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 222-234 (13)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 351-360 (10) 198-205 (8)
 12. Religie - drept - morală în cadrul societații pluraliste

  Bibliografie:

  • Lienemann, Wolfgang: Grundinformation Theologische Ethik, 302-319 (18)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 252-265 (14)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 329-333 (5)
 13. Predica de pe munte - constituția eticii creștine I

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Nachfolge, 1-95 (95)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 163-173 (11)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 259-272 (14) 13-31 (19)
 14. Predica de pe munte - constituția eticii creștine II

  Bibliografie:

  • Bonhoeffer, Dietrich: Nachfolge, 96-132 (37)
  • André, Comte-Sponville: Kis könyv a nagy erényekről, 265-348 (84)
  • Servais, Pinckaers: Séta az erények kertjében, 31-51 (21) 127-134 (8)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 40 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 20 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 20 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 82 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 110 ore/semestru.

Examinare

1. Lucrare scrisa pe baza unor teme prelucrate individual - 50%
2. Examen scris referitor la anumite concepte etice, sisteme morale, ganditori din istoria eticii.