Exegeza Epistolei către Efeseni

Scopul acetui curs este de a cunoaşte problemele exegetice specifice care apar la analiza epistolelor din Noul Testament. În aceste epistolele găsim şi texte liturgice cu caracter imnic. Ele au un vocabular special şi o formă poetică cu diferite figuri stilistice. Conţinutul lor se poate diviza în părţi bine delimitate care ca un moment de ordo salutis pot servi şi ca texte de bază a unei predici.

Acest curs se concentrează asupra Epistolei către Efeseni (cap. 1-2). care ca o operă a şcolii pauline a continuat tradiţia teologică reprezentată de către Apostolul Paul, dar a aplicat aceasta la o nouă situaţie eclesială şi anume cu ţelul de a păstra şi a consolida unitatea creştinilor din Asia Mică. În cadrul orelor de curs se va exegeta câte o pericopă cu aplicarea metodelor de exegeză deja însuşite.

Competențe

Competențe specifice

Acest curs are ca scop ca studentul
 • să fie capabil să traducă textul Noului Testament cu ajutorul materialului necesar (dicţionare etc.) şi să analizeze aceste texte într-un mod aprofundat prin metodele exegetice însuşite;
 • să cunoască problemele exegetice ale epistolelor din Noul Testament (texte liturgice cu caracter imnic, vocabular specific etc.);
 • să cunoască izagogica Epistolei către Efeseni;
 • să schiţeze structura logică a epistolei;
 • să formuleze idea de bază a epistolei;
 • să interpreteze relaţiile dintre propoziţii;
 • să aşeze mesajul teologic al textului în contextul mai larg al Biliei.

Competențe generale

Cursul dezvoltă competenţa generală a studentului de a interpreta un text literar complex şi de a formula idea pricipală a unei pericope.

Structura cursului

 1. Introducere : Epistola către Efeseni

  Bibliografie:

  • Adorjáni Zoltán: A görög és héber nyelv szemantikájának néhány alapvető kérdésköre, 48-54 (7)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 4-53 (50)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 229-248 (20)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 17-30 (14)
  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 1-29 (29)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 1-49 (49)
 2. Efeseni 1:1-4

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 31-40 (10)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 37-52 (16)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 249-256 (8)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 65-79 (15)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 55-71 (17)
 3. Efeseni 1:5-6

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 40-42 (3)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 52-54 (3)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 256-259 (4)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 80-83 (4)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 71-75 (5)
 4. Efeseni 1:7-8

  Bibliografie:

  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 54-55 (2)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 259-360 (102)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 83-85 (3)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 75-76 (2)
  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 42-44 (3)
 5. Efeseni 1:9-10

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 45-48 (4)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 55-60 (6)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 260-262 (3)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 85-92 (8)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 77-82 (6)
 6. Efeseni 1:11-12

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 49-51 (3)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 60-63 (4)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 262-264 (3)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 92-94 (3)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 82-84 (3)
 7. Efeseni 1:13-14

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 51-52 (2)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 63-68 (6)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 264-267 (4)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 94-97 (4)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 84-87 (4)
 8. Efeseni 1:15-19a

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 53-59 (7)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 68-75 (8)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 267-271 (5)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 160-164 (5)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 87-92 (6)
 9. Efeseni 1:19b-23

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 59-66 (8)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 75-85 (11)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 271-277 (7)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 164-210 (47)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 92-113 (22)
 10. Efeseni 2:1-3

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 67-73 (7)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 85-93 (9)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 279-285 (7)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 211-218 (8)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 113-117 (5)
 11. Efeseni 2:4-7

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 73-78 (6)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 93-97 (5)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 285-288 (4)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 217-224 (8)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 117-121 (5)
 12. Excurs escatologic la Efeseni 2:4-7-hez

  Bibliografie:

  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 122-128 (7)
 13. Efeseni 2:8-9

  Bibliografie:

  • Geréb Zsolt: Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata, 78-80 (3)
  • Schnackenburg, Rudolf: Der Brief an die Epheser, 97-101 (5)
  • Bruce, F. F.: The Epistle to the Colossians to Philemon, and to Ephesians, 288-291 (4)
  • Barth, Markus: Ephesians. Introduction, Translation, and Commentary on Chapter 1-3, 224-227 (4) 227-252 (26)
  • Gnilka, Joachim: Der Epheserbrief, 129-131 (3)
 14. Evaluare

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 2 | Seminar: 0 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 28 | Seminar: 0 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 25 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 15 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 15 ore/semestru.
 • Tutoriat: 0 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 55 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 83 ore/semestru.

Examinare

Studentul va pregăti analiza semantică și gramaticală a textului biblic care urmează a fi abordat in cadrul cursului. În final va avea loc un examen oral din întregul material analizat în cadrul cursurilor. Nota finală se compune din pregătirea regulară pentru cursuri (20%) și examenul final (80%).