"Vera iustitia et sanctitate praeditum…" Az istenképűség tartalma a Heidelbergi Káté szerint