A teológia és a természettudomány viszonyának időszerű modellje - unitárius nézőpontból