Dogmatörténet II

A dogmatörténet a keresztyén teológiai gondolkodás fejlődésének elemzésével foglalkozó, a rendszeres és a történeti teológiai tárgykörök határán mozgó tudományág. Történeti jellegét a gondolkodás fejlődésének időrendi szemlélete, rendszeres teológiai jellegét pedig a tárgyalt témák határozzák meg. A második félév törzsanyagát a keresztyén gondolkodás negyediktől a nyolcadik századig terjedő korszakának, pontosabban az III–VII. egyetemes zsinatok körüli teológiai vitáknak és az azokban részt vállaló ókori teológusoknak a bemutatása képezi.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák megismeri a dogmafejlődés folyamatát, és ennek segítségével képes lesz történelmi kontextusukban értékelni az egyházi hittételeket.

Általános kompetenciák

A kialakult dogmatörténeti látásmódot felhasználva képes lesz saját kora számára időszerűen megfogalmazni a Szentírás üzenetének jelentőségét.

Óraszerkezet

 1. Az úgynevezett antiochiai iskola: korai képviselői; Tarszoszi Diodorosz élete és teológiai jelentősége

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 14-23 (10)
 2. Mopszvesztiai Theodorosz élete és tanítása

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 23-41 (19)
 3. Joannész Khrüszosztomosz élete, munkássága és teológiai jelentősége

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 42-57 (16)
 4. A latin teológiai gondolkodás fejlődése 431-ig: Poitiers-i Hilarius; Hieronymus és a Vulgata; Ambrosius

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 57-69 (13)
 5. A latin teológiai gondolkodás fejlődése 431-ig: Aurelius Augustinus élete és teológiai jelentősége

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 69-96 (28)
 6. Alexandria és Antiochia nyílt krisztológiai konfliktusa: Alexandriai Kürillosz és Nesztoriosz; teológiai és egyházpolitikai csatározások

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 97-113 (17)
 7. Kürillosz tizenkét anatémája, Edesszai Ibász levele, Kürillosz és az antiochiaiak krisztológiájának összehasonlítása

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 113-123 (11)
 8. a 431-es efézusi zsinat és következményei

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 123-145 (23)
 9. A monofizita vita I.: Küroszi Theodorétosz élete; a 448-as konstantinápolyi zsinat; Flavianosz hitvallása; az ortodox teológusok üldöztetése

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 145-159 (15)
 10. A monofizita vita II.: Leó pápa és a Tomus ad Flavianum; a 449-es rablózsinat lefolyása és következményei; váratlan fordulat: Theodosius halála

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 161-181 (21)
 11. A 451-es kalcedoni zsinat I.: a zsinat összehívása és Leó pápa tekintélye; a zsinat lefolyása a negyedik ülésig (Dioszkorosz kizárása és letétele, a Tomus ad Flavianum hivatalos elfogadása).

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 182-194 (13)
 12. A 451-es kalcedoni zsinat II.: az ötödik üléstől a zsinat végéig (a kalcedoni hitvallás megalkotása és elfogadása; Küroszi Theodorétosz és Edesszai Ibász rehabilitálása; Jeruzsálem patriarkátusi rangjának rendezése)

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 194-215 (22)
 13. A 451-es kalcedoni zsinat kánonjai; a 28. Kánon és az "új Róma" növekvő tekintélye; Dioszkorosz felemás elítélésének következményei

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 215-233 (19)
 14. Az atyák korának alkonya

  Olvasmány:

  • Pásztori-Kupán István: Mindnyájan egybehangzóan tanítjuk. Az óegyház dogmatörténete, 233-234 (2)

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 2 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 28 | Szeminárium: 0 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 50 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 15 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 7 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 3 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 75 óra/szemeszter.
 • Összesen: 103 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Szóbeli vizsga az órán elhangzottak és a kijelölt könyvészet alapján. A hallgatónak ismernie kell a tárgyalt témák alapfogalmait és hátterét, valamint a fontosabb óegyházi szerzők munkáit. A vizsgára való jelentkezés feltétele az előadásokon való jelenlét – 14-ből minimum 11 alkalommal.