Molnár János: Héber nyelvtan. Második javított kiadás. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2008. 2007 p