Influenţa hristologiei Sfântului Grigorie de Nazianz asupra lui Teodoret de Cir