Backamadarasi Kiss Gergely kéziratos kátémagyarázata és teológiai meggyőződése