Introducere în Vechiul Testament II

Subiectul oferă o introducere din perspectiva istoriei literaturii, istoriei textelor şi a canonului, precum şi o introducere teologică în cărţile Vechiului Testament. Cursurile şi testele au drept scop tratarea amănunţită a conţinutului cărţilor şi dobândirea cunoştinţelor biblice.

Competențe

Competențe specifice

Utilizarea terminologiei de bază referitoare la Biblie, pe parcursul analizei structurale şi de conţinut a unor cărţi din Vechiul Testament; aplicarea unui fond socio-cultural şi religios în descrierea originii Vechiului Testament, precum şi descrierea evoluţiei textului şi a principalelor subiecte; sinteza particularităţilor cărţilor Vechiului Testament; formarea unei culturi teologice pentru viitorii preoţi ai bisericii; capacitatea de a aplica cunoştinţele biblice în diferite domenii ale muncii pastorală.

Structura cursului

 1. Introducere în literatura profetică; etimologie, rezumat istoric

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 352-357 (6)
  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 309-314 (6)
 2. Profeţii secolului al VIII-lea. Caracterizare generală. Amos şi Osea

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 315-321 (7)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 364-372 (9)
 3. (Proto) Isaia 1-39

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 322-337 (16)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 372-380 (9)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 243-253 (11)
 4. Mica, Ţefania, Habacuc

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 380-390 (11)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 368-376 (9) 383-394 (12)
 5. Ieremia: viaţa profetului şi mesajul cărţii

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 360-373 (14)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 272-295 (24)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 390-399 (10)
 6. Profetul Ezechiel

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 383-397 (15)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 302-315 (14)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 401-409 (9)
 7. Deutero-Isaia (40-55)

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 416-430 (15)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 253-264 (12)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 410-416 (7)
 8. Trito-Isaia (56-66)

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 431-444 (14)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 265-271 (7)
 9. Profeţii din secolele al VII-lea şi al VI-lea

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 462-471 (10)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 385-401 (17)
 10. Literatura înţelepciunii: introducere. Particularităţile poeziei ebraice. Proverbele

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 272-480 (209)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 452-461 (10)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 227-231 (5)
 11. Cartea lui Iov

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 481-482 (2)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 205-210 (6)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 461-469 (9)
 12. Ecleziastul. Cântarea Cântărilor

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 483-486 (4)
  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 352-374 (23)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 233-242 (10)
 13. Psalmii

  Bibliografie:

  • Schmatovich János: Bevezetés az Ószövetségbe. Az ígéretek emlékezete, 500-537 (38)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 211-226 (16)
 14. Literatura apocaliptică. Daniel

  Bibliografie:

  • Boadt, Lawrence: Reading the Old Testament: An Introduction, 506-516 (11)
  • Pecsuk Otto: Bibliaismereti kézikönyv, 313-323 (11)

Distribuția fondului de timp

Număr de ore pe săptămână

 • 2 ore/săptămână (Curs: 1 | Seminar: 1 | Practică: 0)
 • 28 ore/semestru (Curs: 14 | Seminar: 14 | Practică: 0)

Studiu individual

 • Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe: 20 ore/semestru.
 • Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren: 10 ore/semestru.
 • Pregătire seminarii, teme, referate, portofolii și eseuri: 0 ore/semestru.
 • Tutoriat: 2 ore/semestru.
 • Total ore de studiu individual: 32 ore/semestru.
 • Timpul total estimat: 60 ore/semestru.

Examinare

Examenul oral la sfârşitul semestrului (65%), teste în scris (35%). Condiţia prezentării la examen este participarea la cursuri (în proporţie de cel puţin 50%), obţinerea unei note de trecere la testele scrise şi reuşita testului de intrare care precede examenul oral.