A gazdag főember (Lk 18,18-27) és Kálvin gondolatai a megigazulásról, valamint megszentelődésről