Magyar művelődéstörténet

A hallgatók átfogó képet kapnak a magyar kultúra történetileg változó fogalmairól, az egyes korszakok kulturális megvalósításairól, összefüggéseiben látják a történeti, kultúrtörténeti korszakok eltérő jellegű tárgyi és szellemi kultúráját.

Competences

Specific competences

Kultúrtörténeti ismeretek elsajátítása, rendszerezésének képessége, korszakokra jellemző sajátosságok, összefüggések keresése a különböző korszakok megvalósításai között.

General competences

Az egyes korszakora jellemző tárgyi- és kulturális megvalósítások hierarchizálásának képessége, az egymás mellett élő kultúrák értékeinek elfogadása és egyenlő szinten való kezelése.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 2 0 0
28 hours/semester 28 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 103
Studying course notes and bibliography 30
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 10
Preparing essays, papers, or documentation 30
Personal tutoring 5
Total individual study 75

Examination

Az óralátogatást és a vizsgajogot illetően a hallgatók a következő feltételeknek kell megfeleljenek: 2-nél kevesebb hiányzás a szemináriumokról, az elvállalt szemináriumi vitakezdeményező beszélgetés megtartása (előzetes konzultáció kötelező), a szemináriumi dolgozat benyújtása a legutolsó szemináriumi találkozáson.

Bibliography

Collection of studies

Journal article

Book