News, announcements, blogs

Academic calendar

Books

Kató Szabolcs Ferencz ∙ Cluj-Napoca 2022 ∙ 1 pp.

Közhely: rohanó világban élünk. De mind igazolni tudjuk ezt a megállapítást.

Lovas Borbála ∙ Budapest 2022 ∙ 254 pp.

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021.

Articles

Csaba Balogh ∙ 2022
In: Vetus Testamentum 72 (1-33)
György Papp ∙ Szeged 2022
In: Die Galater und der Brief an die Galater (293-304)
Sándor Kovács ∙ Budapest 2022
In: Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom (63-76)
Dezső Kállay ∙ Cluj-Napoca 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára 30. (302-319)
György Papp ∙ 2022
In: Vallástudományi Szemle 2022 (245-248)
Sándor Béla Visky ∙ Cluj-Napoca 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára 30 (679-691)