Actualități, anunțuri, bloguri

Akadémiai naptár

Cărți

Gellérd Imre ∙ Cluj-Napoca 2020 ∙ 363 pp.

A Lélek és élet kötet címe a Jn 6,63-ra reflektál: "A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet."

Andrei Pleșu ∙ Cluj-Napoca 2019 ∙ 338 pp.

Jézus beszéde nem üres utópia, hanem cselekvő erő. A tekintélyes kortárs gondolkodó ennek a felismerésnek a horizontján értelmezi az evangéliumi példázatokat – egyszerre szöveghű és eredeti módon.

Studii și articole

Balogh Csaba ∙ 2020
In: Review of Biblical Literature (1-6)
Balogh Csaba ∙ Komárom 2020
In Egeresi László Sándor: Adalékok Izrael történetéhez. Ünnepi kötet Karasszon István 65. születésnapja alkalmából (38-88)
Kállay Dezső ∙ 2020
In: „Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából 14 (525-541)
Koppándi Botond Péter ∙ 2020
In: Keresztény Magvető 126 (216-220)
Kolumbán Vilmos József ∙ Cluj-Napoca 2020
In Kolumbán Vilmos József: Egyház, iskola, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok (144-161)
Kiss Jenő ∙ 2020
In: Igazság és élet 2020 (615-624)

Predici