Admitere la licență

Admiterea la studii universitare de licență urmărește reglementările și metodologiile naționale și instituționale. Aplicarea este posibil numai pentru candidați care dispun de o diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia). Vezi Regulamentul admiterii la studii universitare de licență.

Admiterea se organizează de obicei pe parcursul lunii iulie, iar în cazul în care au rămas locuri neocupate, o nouă sesiune de admiere are loc în septembrie. Locurile disponibile pentru admitere la licență sunt stabilite împreună cu reprezentanții Bisericilor fondatoare, pe baza mai multor factori, și în limitele capacității de școlarizare aprobate. Capacitatea maximă aprobată pentru ITP prin HG este 50 de studenți / an.

Admiterea la studii de licență se bazează pe un set de criterii combinate descrisă în mod transparent și detaliat pe site-ul dedicat admiterii (Anexa 38). Criteriile diferă în funcție de apartenența religioasă a candidatului, dar în general includ următoarele aspecte:

  1. Criterii personale – O evaluare a aptitudinilor și competențelor personale, pe baza unor scrisori de recomandare de la biserica locală, avizate de episcopie, precum și pe baza unor set de activități complexe desfășurate în grup (”tabăra” de admitere), respectiv a unui interviu cu candidatul.
  2. Criterii intelectuale – Cunoștințe biblice (Vechiul și Noul Testament), Cunoștințe confesionale, Cunoștințe de muzică bisericească, Cunoștințe de cultură generală.

În procesul de evaluare a criteriilor personale sunt implicați și reprezentanții Bisericilor fondatoare. Pe baza acestei evaluări personale inițiale, comisia de interviu va aproba sau va respinge cererea candidatului pentru a se prezenta la examenul de admitere. Examenele pe bază de cunoștințe se evaluează numai de către cadrele didactice ITP. Ponderea fiecărui segment în parte din subiectele pe baza cărora sunt examinați candidații este afișat odată cu publicarea informațiilor privind admiterea.

Cei care se înscriu pentru examenul de admitere vor preînregistra pe platforma de admitere. La data prezentării pentru înscriere la examenul de admitere, candidații vor depune următoarele documente:

  1. copia certificatului de naștere;
  2. dovada botezului și a confirmării;
  3. diploma de bacalaureat (în original);
  4. recomandarea congregației / bisericii, care în cazul candidaților reformați va fi eliberată de către consiliul presbiterial al eparhiei de care aparțin în baza domiciliului, în cazul candidaților evanghelici și unitarieni de către preot, și o va contrasemna împreună cu administratorul, respectiv curatorul, iar Oficiul Pastoral o prezintă la Oficiul Episcopal pentru confirmare. Scrisorile de recomandare vizate de către oficiile episcopale vor sosi pe cale oficială la Institutul Teologic în cazul candidaților reformați înainte de începerea ”taberei” de preadmitere, iar în cazul studenților evangelici și unitarieni înainte de începerea înscrierilor la examenul de admitere. În cazul candidaților reformați scrisoarea de recomandare va fi întocmită în baza chestionarului publicat în pe acest link.
  5. curriculum vitae scris de mână
  6. patru fotografii de dimensiunea 3x4;
  7. chitanța care dovedește achitarea taxei de înscriere;
  8. adeverința medicală care trebuie să conțină rezultatul analizei de sânge și a radiografiei pulmonare, precum și să ateste că cel care candidează nu are insuficiențe de auz, vorbire, și că acesta nu suferă de boli mintale și că nu are niciun handicap care l-ar împiedica în exercitarea profesiei de preot.

La înscriere dosarele candidaților trebuie să conțină documentele menționate mai sus. Cererea de înscriere la examenul de admitere trebuie depusă personal de către candidați. Membrii Bisericii Reformate își pot depune dosarul doar dacă au participat la tabăra de pre-admitere organizată de Institutul Teologic. În baza documentelor depuse secretarul șef al Institutului raportează oral Comisiei de Admitere.

În cazul în care secretarul șef are nedumeriri în legătură cu conținutul sau autenticitatea documentelor, va întocmi un raport scris. Comisia de admitere va analiza aceste cazuri și va lua decizii în privința acestora. Împotriva acestora nu se vor putea depune contestații. La examenul de admitere vor fi primiți cei care au depus toate documentele necesare până la data înscrierilor.

Secretariatul Rectoratului va întocmi un tabel cu candidații ai căror dosare au fost acceptate și care va fi afișat imediat după ședința de formare. Candidații au obligația să verifice acest tabel și să raporteze eventualele greșeli la secretariat. Decanul le va comunica personal candidaților respinși decizia Comisiei de Admitere. Rectoratul întocmește formulare de notare pentru membrii Comisiei de Examinare cu privire la candidații acceptați, listând numele candidaților în funcție de eparhii, respectiv după sex/licențiaţi.
Perioada examenului de admitere este iulie (perioada admiterilor la facultăți).

Locul și adresa înscrierilor la examenul de admitere:
Secretariatul Institutului Teologic Protestant
400124 Cluj-Napoca
Piața Avram Iancu nr. 13. C.P. 230.

Mai multe informații privind conținutul și procedura examenului de admitere sunt accesibile pe următoarele linkuri (Ghidul de admitere):