Evaluările cursurilor și cadrelor didactice de către studenți

La sfârșitul fiecărui semestru, cursurile aferente și cadrele didactice sunt evaluate de către studenți. Începând cu anul academic 2014/2015 evaluarea se realizează online prin completarea unor formularele electronice specifice accesibile pe bază de coduri aleatoare, alocate printr-un proces de anonimizare. Studenții au posibilitatea să completeze câte un formular pentru fiecare disciplină contractată pentru semestrul în curs.

Evaluarea se face pe baza unor note acordate (în regimul 1/5). Totodată, studenții sunt încurajați să ofere detalii concrete sub formă de comentar textual. Evaluările depuse sunt grupate de către sistemul electronic centralizator pe disciplină și pe cadru didactic. Aceste feedbackuri sunt considerate informații prețioase și sunt folosite pentru îmbunătățirea continuă a calității educației în Institutul Teologic Protestant.

În urma unei solicitări explicite în acest sens prin cale juridică, inițiată de către Asociația Liga Studenților din Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, reprezentată prin Silvian-Emanuel Man, toate rezultatele ale acestei evaluări sunt accesibile publicului. Vezi: Curtea de Apel Iași / sentința 903/2019 / 29.05.2019.