Resurse de studii pe internet

Vechiul Testament, Noul Testament

A világ legnagyobb biblikus társasága, az amerikai székhelyű Society of Biblical Literature egy nemzetközi kezdeményezésű projektje révén (International Cooperation Initiative) többszáz könyvet tesz elérhetővé PDF formátumban. A könyvek Romániából ingyenesen letölthetők. A Society of Biblical Literature saját kiadványai mellett a projekthez társult kiadók között szerepel a Brown Judaic Studies, Catholic Biblical Association, Fortress Press, Gorgias Press, Sheffield Phoenix Press, Universidad Católica Argentina, Westminster John Knox Press és Wiley-Blackwell.

Teologie - General

A Tübingeni Egyetem evangélikus és katolikus teológiai fakultásainak teológiai és vallástudományi adatbázisa, amely számtalan teológiai tartalmú folyóiratsorozat és tanulmánykötet cikkeinek bibliográfiai adatait tartalmazza. Az adatbázis lehetőséget biztosít a különböző tárgykörök elmélyült tanulmányozása érdekében végzett bibliográfiai kutatásokra. A hagyományos szerző, cím vagy tárgykör-alapú keresés mellett az adatbázisban lehet bibliai részekre is keresni.

Teologie sistematică - Etică

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége (továbbiakban: MÚOSZ), e kódexének célja az etikus, tisztességes újságírói tevékenység megőrzése és elősegítése a szabadságjogok, a demokratikus közélet, a jogállam keretei között.

Vechiul Testament

The Aleppo Codex, the most splendid, old, and accurate manuscript of the Bible, is presented here for the first time in full color photograph, permitting the reader to examine the handiwork of the greatest of the Masoretes, who were active in Tiberias in the tenth century, Aharon Ben Moshe Ben Asher, and to gain an impression of the way the Masoretes worked to preserve the accurate text of the Bible and the reading tradition.

Vechiul Testament, Noul Testament, Vechiul Orient Apropiat, Iudaistică

A jeruzsálemi École Biblique et Archéologique Française bibliográfiai adatbázisa. A rendkívül gazdag adatbázis különösen a biblikus irodalmat kutatók számára ad fontos bibliográfiai támpontokat. Az oldalon konkrét bibliai perikópára is lehet keresni.

Vechiul Testament, Noul Testament, Vechiul Orient Apropiat, Iudaistică

Israel Antiquities Authority (IAA) projektje a Qumránban és környékén talált tekercsek digitalizált változatát teszi közzé. A kéziratok interaktív felület (pl. nagyítás) segítségével tanulmányozhatók.

Vechiul Testament, Noul Testament, Vechiul Orient Apropiat, Iudaistică

A honlap jeruzsálemi Izrael-Múzemban őrzött néhány jelentős qumráni tekercs digitalizált változatát tartalmazza (A nagy Ézsaiás-tekercs, Háborús-tekercs, Habakuk peser, A közösség szabályzata, A Templom-tekercs). A fényképanyag formájában közzétett kéziratok interaktív felület (pl. nagyítás) segítségével tanulmányozhatók.

Vechiul Testament, Vechiul Orient Apropiat

Oracc is a collaborative effort to develop a complete corpus of cuneiform whose rich annotation and open licensing support the next generation of scholarly research.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

A latin atyák művei, nyomtatványok és kéziratok.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

A híres patrisztikai folyóirat világszőttes-változata, sok letölthető szaktanulmánnyal.

Variat, Teologie - General

Angolszász irodalmi, illetve nyugati filozófiai témájú teljes szövegű művek katalógusa.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Variat, Teologie - General, Teologie sistematică

Ókori latin szerzők művei eredetiben.

Noul Testament, Istoria bisericii

Újszövetségi és kora óegyházi tanulmányok tekintetében nélkülözhetetlen.

Teologie - General, Teologie sistematică

Kálvin összes művei angol nyelven.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică, Istoria bisericii

Khrüszosztomosznak szentelt honlap, számos művének angol fordításával.

Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică, Istoria bisericii, Istoria bisericii - Biserica universală

J. Romanides meglehetősen egyoldalú, de jól dokumentált bemutatása Mopszvesztiai Theodorosz krisztológiája kapcsán folyó modern vitáról.

Variat

Gratianus híres dekrétumai latinul.

Variat, Teologie - General, Istoria bisericii

A híres törvénykönyv Nagy Konstantintól Theodosiusig.

Variat, Istoria bisericii

A római császárok életét, uralkodását és kronológiáját bemutató angol nyelvű honlap.

Variat, Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Teologie sistematică, Religie - generală, Vechiul Orient Apropiat

Megtalálható itt többek között Migne Patrologiája is.

Limba greacă, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Migne Patrologia Graeca-kötetei letölthető változatban (csak görög szövegek).

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Egyházatyák munkái, többnyire angol fordításban.

Variat, Teologie - General

Óriási adatbázis, klasszikus művekkel (köztük rengeteg teológiai munka). A könyvek több formátumban is olvashatók és letölthetők.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

Az egyházatyák műveinek angol fordításgyűjteménye.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

A CCEL honlapján szereplő egyházatyák olyan munkái, amelyek többnyire hiányzanak a klasszikus adatbázisokból.

Pages